Aktuellt i centret

Om satan är tyglad, varför syndar jag ändå?

    Välkommen att se och lyssna på en online-föreläsning med temat:
"Om satan är tyglad, varför syndar jag?"   Föreläsningen hålls på svenska lördagen den
9 maj 2020 klockan 20:30.   Föreläsaren är  Sayyid Jarrar Ja'fari.   Föreläsningen...
Vem är en tuffing? | Onlineföreläsning       Välkommen att se och lyssna på en online-föreläsning med tema "Vem är en tuffing??"   Föreläsningen hålls på svenska lördagen den 2 maj 2020 klockan 20:30.   Föreläsaren är  Sayyid Jarrar Ja'fari.   Föreläsningen sänds direkt via centrets instagram och facebook-sida...
Online: Koranläsning och åkallan iftitah under hela månaden Ramadan

I samband med ankomsten av den heliga månaden Ramadan, anordnar Imam Ali Islamic Center, koranläsning och recitation av åkallan Iftitah via nätet, online, varje dag under hela månaden Ramadan. En juze (del) av heliga Koranen kommer att läsas varje dag.

 

 

...
Lördag den 25 april är den första dagen av månaden Ramadan

Enligt våra skriftlärda (marajee) är den 25 april 2020, den första dagen av den heliga månaden Ramadan.

 

 

Imam Ali Islamic Center önskar alla muslimer, speciellt muslimer i Sverige och skandinavian, en ramadanmånad fylld av välsignelser och...

Rekommendationer gällande den välsignade månaden ramadan under utbrottet av Coronaviruset

 

 

För att förhindra spridning av coronasjukdomen, covid-19 och för att hjälpa det svenska sjukvården, ber vi alla kära muslimska och shiitiska syskon att vänligen observera följande rekommendationer:

 

1 – Följ alla...

Rättsliga regler (fatwa) från stora skriftlärda gällande fasta under Corona-tiden

 

Att fasta i form av en religiös plikt är i själva verket Guds speciella välsignelse för tjänarna, och räknas som en av grunderna till människans andliga utveckling och perfektion, och vilket även varit obligatoriskt för de tidigare nationerna. Bland fastans effekter är att det ger...

Sidor