övriga ärenden

For English please scroll down.

 

Imam Ali Islamic Center utfärdar olika intyg som kan behövas vid diverse ärenden i svenska myndigheter, bland annat:

 • Intyg för att man är muslim eller att man har redan konverterat till islam.
 • Intyg om plikten att bära sjal (Kan vara aktuell bland annat när kvinnan skall ansöka om nytt pass eller ID kort).
 • Andra ev. intyg

 

För att få något av dessa eller eventuellt andra intyg måste man lämna följande handlingar:

 • Kopia på svenskt giltigt ID-kort eller pass.
 • Ett personbevis (ändamål: folkbokföring - kan beställas via skatteverket).
 • Blankett nr 130 - Övriga Intyg.
 • Blankett nr 111 - Registrering av medlemmar och betjänade.
 • Andra relevanta handlingar.
 • Intyget utfärdas och skickas avgiftsfri.

 

 

Om du vill konvertera till Islam:

 •  Kopia på svenskt giltigt ID-kort eller pass.
 • Ett personbevis (ändamål: folkbokföring - kan beställas via skatteverket).
 • Blankett nr 132 - Konverting till Islam.
 • Blankett nr 111 - Registrering av medlemmar och betjänade.
 • Andra relevanta handlingar.
 • Intyget utfärdas och skickas avgiftsfri.

 

 

För mer information kan ni kontakta oss.

 

 

 

*******************************************

 

 

Information in English:

 

Other services

Imam Ali Islamic Center can issue various certificates or attestations, which could be needed by various Swedish authorities and entities. Examples include:

 

 • A document that certifies that one is a Muslim or that one has declared their Islamic faith recently by becoming a Muslim.
 • A document that certifies that a Muslim woman wears Hijab, as part of a religious requirement. (This can be relevant when a Muslim woman wants to apply for passport or ID card.)

 

 
In order for us to be able to issue any certificate, the applicant must submit the following documents and forms:
 • Paper copy of a Swedish ID (For example passport, ID-card, driving licence etc.)
 • “Personbevis” (civic registration certificate), titled “Folkbokföring”. Please note that this document should not be older than one month. Personbevis can be ordered through Skatteverket (Tax authority). Click here to read more about Personbevis and how it can be ordered.
 • Form number 130 (“Other certificates”)
 • Form number 111 (Imam Ali Islamic Center visitor registration form)
 • Please note that we may require other documents for specific certificates.

 

For any further queries, you are welcome to contact us.