Vigsel

For English please scroll down.

 

Vänligen observera:

 •  För att undvika missförstånd och eventuella framtida problem, rekommenderar vi de blivande makarna att överväga om de vill inkludera några villkor som paret vill inkludera i vigselavtalet, givetvis förutsätts det att villkoren överensstämmer med islams lagar. Vid eventuellt andra frågor eller funderingar kan ni kontakta oss.

 

 

 


 

Vigsel under Coronapandemin:

 

Under pågående poandemi kan centret fortfarande hjälpa nya par att ingå islamisk vigsel i församlingen. Men för att minska smittspridningen och för allas trygghet ber vi våra besökare i kontoret att ta hänsyn till följande:

 

1- Närvarande personer ska vara symtomfria. Vid feber, hosta, halsont, förkylning eller liknande ber vi er att snarast boka av eller om tiden genom att ringa eller mejla oss.

 

2- Det rekommenderas att använda munskydd i kontoret under hela besöket. Munskydd kan ni få av receptionisten i kontoret.

 

3- Vi ber alla våra besökare att smörja in sina händer med handsprit som finns vid receptionen.

 

4-  Hosta och nysa i armvecket.

 

5- Vid frågor eller ombokning av förbokad tid är ni välkomna att kontakta oss via tel. 08-58012314 eller mejla oss på info@imamalicenter.se

 

 

Uppdaterad: 2021-07-07

 


 

Erfordrade handlingar (för religiös vigsel):

 

 • Blankett 110 - Ansökan om religiös äktenskap.
 • Blankett nr 111 - Registrering av medlemmar och betjänade.
 • Giltig Svensk legitimation (t.ex. pass, id-kort, körkort etc.).
 • Personbevis (Ämne: Familjebevis). Personbeviset får inte vara äldre än en månad. Personbevis ska beställas hos skatteverket. Klicka här för att läsa mer om personbevis och om hur du beställer det.
 • Blankett 132 (om en av parterna inte är muslim)
 • Kopia på iransk ID-kort (Shenasnameh- endast för Iranska medborgare som vill senare registrera sitt äktenskapet i sitt hemland).
 • Kopia av makens och makans sista äkteskapsskilnad (om maken / makan har varit gift förut)
 • Dödsattest på kvinnans far (om det är hennes första äktensskap och hennes far inte är vid liv).
 • 1200 SEK avgift. Beloppet kan betalas kontant eller med kort i kontoret. Det går även bra att betala i förväg till centrets plusgiro konto: 643195-1 eller swisha till 1231963024 (vänligen ha kvitto på utförd betalning med dig).

 

 

Observera att: 

 • Handläggning av ansökan sker av Svenska Islamiska Unionen (SIU).
 • Ni måste kontakta oss via telefon och boka en tid i förväg innan ni kommer till centret för vigsel.
 • Om den blivande maken inte är muslim, krävs det att han skall konvertera till islam för att vi skall kunna förrätta vigseln. Vi erbjuder personen litteratur och muntlig information inför konverteringen. Om makan inte vill bli muslim på grund av diverse anledningar, behöver hon inte konvertera men vid detta fall kan vi endast förrätta den så kallade tidsbestämt vigsel. I ett sådant fall kan paret komma överens om en tid. Då förrättas en tidsbestämd vigsel som är (enligt islams rätt) giltig under den bestämda tiden.
 • Enbart kompletta handlingar kommer att behandlas.
 • Alla inlämnade personuppgifter och handlingar behandlas i församlingen med hänsyn till lagen om GDPR. Klicka här för att läsa mer om hur vi behandlar och hanterar dina personuppgifter.
 • För mer information, ta kontakt med Imam Ali Islamic center.

 

 

Imam Ali Islamic Center önskar de blivande paren ett harmoniskt och lyckat liv.

 

 

 

*******************************************

 

 

 

 

Information in English:

 

Marriage (Nikah)

 
Required forms and documents prior to your appointment:
 
 • Form number 110 (Application for a religious marriage)
 • Form number 111 (Imam Ali Islamic Center visitor registration form)
 • Paper copy of a Swedish ID (For example passport, ID-card, driving licence etc.)
 • “Personbevis” (civic registration certificate), titled “Familjebevis”. Please note that this document should not be older than one month. "Personbevis" can be ordered through Skatteverket (Tax authority). Click here to read more about "Personbevis" and how it can be ordered.
 • Form 132 (Declaration of Islamic faith. Only relevant if any of the two soon to be couple is not Muslim).
 • Paper copy of Iranian ID-document, “Shenasnameh”. (Only relevant for Iranian citizens who want to be able to register their marriage in the Islamic Republic of Iran.)
 • Paper copy of the bride’s latest divorce certificate. (Only relevant for females who have been married before.)
 • Death certificate for bride’s father. (Only relevant if it is the bride’s first marriage, while her father is deceased.)
 • 1200 SEK fee. (The fee can be paid either by pay card or cash during your visit to the center. It is also possible to prepay the fee prior to your appointment through plusgiro bank transfer. Imam Ali Islamic Center’s plusgiro account is 643195-1)

 

 

 

Aqid Nikaah (Islamic nuptials) during corona pandemics:
 
 
During the ongoing corona pandemics, IAC continues to hold Aqid Nikaah (Islamic nuptials) in the centre. Nevertheless, in order to minimise the spread of the corona virus, we kindly ask you to adhere to the following when you visit the premises for your Aqid Nikaah ceremony:
 
 
1- The attendees must be free from symptoms (fever, cough, sore throat, loss of taste or smell, cold or similar symptoms). If the symptoms appear after an appointment has been made, you are kindly requested to contact us by telephone or e-mail to cancel or rebook the appointment.
 
2- Face masks is recommended throughout the duration of your visit. If you don’t have face mask, it can be obtained at the reception.
 
3- The visitors are advised to actively use hand sanitisers during the visit, at least once at the entry. Hand sanitisers are available in the office.
 
4- The visitors are advised to use the elbow if a sudden coughing or sneezing is to take place. 
 
You are welcome to contact us for any further queries regarding the procedure, appointment bookings and more through our telephone 08-58012314 or e-mail info@imamalicenter.se 
 
 
Updated: 2021-07-07
 
 

 

Note:

 
- An appointment must be booked for marriage (Nikah) recitation ceremony. This can be done through a telephone call to us.
 
- Please note that only fully and correctly filled forms and documents can be accepted.
 
- If any of the above required documents are not provided, the center can, on the basis of verbal confirmation from the soon to be couple, only perform a verbal confirmation of the marriage, without any legitimate paper certificate.
 
- To avoid any future misunderstandings, we recommend that the soon to be couple consider including certain, islamically compatible, conditions in the marriage certificate. You are welcome to contact us for further details regarding this.
 
- The dowry or wedding gift must be stated clearly in the form 110.
 
- In the center, we offer written, verbal and audio-visual information about the basic pillars of Islam and how a non-Muslim can profess their Islamic belief. For a permanent (standard) Islamic marriage, both the bride and the groom must be Muslims. For a temporary (time based) Islamic marriage, the bride to be doesn’t need to be Muslim, but has to be of the faith of the “people of the book”. For the latter, the soon to be couple must agree on a time limit during which they would like to be married. The center offers both types of marriage services.
 
- All submitted personal data and documents are processed in the parish with regard to the GDPR. Click here to read more - in swedish - about how we process your personal data.
 
- For any further queries, you are welcome to contact us.
 
 
Imam Ali Islamic Center wishes the soon to be couple a happy married life, full of Godly blessings and joy.