Vigsel

For English please scroll down.

 

Vänligen observera: 

 •  För att undvika missförstånd och eventuella framtida problem, rekommenderar vi de blivande makarna att överväga om de vill inkludera några villkor som paret vill inkludera i vigselavtalet, givetvis förutsätts det att villkoren överensstämmer med islams lagar. Vid eventuellt andra frågor eller funderingar kan ni kontakta oss.
 • Paret ska boka tid för att besöka kontoret och lämna in erfordrade handlingar samt för att ingå islamiskt äktenskap. Nedan ser ni vilka handlingar som ska tas med till besöket samt en länk till formuläret där paret ska ange sina personuppgifter och boka tid online i förväg. Kontakta oss vid frågor eller funderingar. 

 

 

 

OBS! Det kärvs att boka tid (online) i förväg för att lämna in erfordrade handlingar och för islamisk vigsel (se nedan).

 

Erfordrade handlingar (för religiös vigsel):

- Giltig svensk legitimation (t.ex. pass, id-kort, körkort etc.).
 
- Personbevis (Ämne: Familjebevis*).
OBS! Personbeviset får inte vara äldre än en månad. Personbevis ska beställas hos skatteverket. Besök www.skatteverket.se för att läsa mer om personbevis och om hur du beställer.
 
* I personbeviset ska det stå om personens civilstånd. Om makan och maken som ansöker, är redan gifta med varandra, ska namnet på partnern stå i personbeviset. I normalt fall står alla dessa uppgifter i familjebeviset. Därför ska ni beställa personbevis med ämne: Familjebevis. Däremot behöver vi inte få information om eventuella barn till maken eller/och makan.
 
- Hemlandets ID-bevis
Endast för medborgare med utländsk bakgrund som vill senare registrera sitt äktenskapet hos hemlandets ambassad i Stockholm. För mer information om vad som gäller för att registrera äktenskapet i ett annat land, kontakta respektive ambassad i Sverige.
 
- Kopia av makens och makans sista religiösa äktenskapsskillnad.
Endast om maken / makan har varit gift förut.
 
- Dödsattest på kvinnans far.
Endast om det är hennes första äktenskap och hennes far inte är vid liv. 

 
- Avgift: 1625 SEK (inkl. 25% moms) administrations avgift. Betalas online med kort, vid tidsbokning.
(Vigselintyget kan utfärdas på antingen svenska, engelska, arabiska eller persiska. I avgiften ingår endast ett intyg på ett språk. Om paret vill ha ett nytt intyg utfärdat på ett annat språk debiteras en administrations avgift på 500 kr inkl. moms per nytt intyg). 
 
 
- Fyll i formuläret och Boka tid online, i förväg.
Vänligen observera att du måste boka tid i förväg för att få hjälp med vigsel. Vi kan tyvärr inte hjälpa par som besöker oss utan förbokad tid. 
 
 
 

Avbokning av tid

Om ni får förhinder, eller behöver boka av/om tiden för vigseln, måste ni meddela oss senast 24 timmar innan. Vid avbokning efter denna tid debiteras 50% av beloppet och ni får tillbaka max 50% procent. För mer information kontakta kontoret. Avbokning måste ske antingen via mejl till info@imamalicenter.se eller genom att ringa på tel. 08-58012314 under kontorets telefontider. Ange namn och personnummer vid avbokning.

 

Blanketter som ni får på plats för att fylla i:
 
- Blankett 132 om en av parterna inte är muslim och vill konvertera till islam. Fylls i på plats.
- Blankett nr 111 - Registrering av medlemmar och betjänade. Fylls i på plats.
- Erkännande av tidigare vigsel (vid behov). Fylls i på plats.

 


 

Att registrera vigseln hos myndigheten Skatteverket (folkbokföringen):

Den vigsel som utförs av församlingen har endast religiös betydelse (ej juridisk). Om paret vill registrera sitt äktenskap hos Skatteverket (Folkbokföringen) krävs det att de ansöker om Hindersprövning hos myndigheten. Skatteverket kommer sedan att besluta om detta och skickar ett så kallat "Vigselintyg" till paret. Sen kan paret boka en tid hos vigselförrättaren i församlingen för att få intyget undertecknat av honom. Församlingen tar ut en administrationsavgift på 500 SEK (inkl. moms) för detta. Beloppet betalas på plats med kort eller via Swish.

 

Vänligen observera att paret måste ringa och boka tid i förväg för att få vigselintyget undertecknat. Tidsbokning för detta sker endast via telefonnummer 08-58012314. 

 

Paret kan välja även att ingå religiös vigsel och få intyget undertecknat, vid samma besök. Läs mer om hindersprövning och hur man ansöker genom att klicka här

 

 


 

Observera att: 

 • Om den blivande maken inte är muslim, krävs det att han skall konvertera till islam för att vi skall kunna förrätta vigseln. Vi erbjuder personen litteratur och muntlig information inför konverteringen. Om makan inte vill bli muslim på grund av diverse anledningar, behöver hon inte konvertera men vid detta fall kan vi endast förrätta den så kallade tidsbestämt vigsel. I ett sådant fall kan paret komma överens om en tid. Då förrättas en tidsbestämd vigsel som är (enligt islams rätt) giltig under den bestämda tiden.
 • Enbart kompletta handlingar kommer att behandlas.
 • Alla inlämnade personuppgifter och handlingar behandlas i församlingen med hänsyn till lagen om GDPR. Klicka här för att läsa mer om hur vi behandlar och hanterar dina personuppgifter.
 • För mer information, ta kontakt med Imam Ali Islamic center.

 

Imam Ali Islamic Center önskar de blivande paren ett harmoniskt och lyckat liv.

 

 

******************************************* 

 

 

 

 

Information in English:

 

 

 

 

 

 

Marriage (Nikah)

 
In order to enter into an Islamic marriage contract the couple must make an appointment to visit the center’s office and submit the required documents. 
 
 
Required forms and documents prior to your appointment:
 • Paper copy of a Swedish ID (For example passport, ID-card, driving licence etc.)
 • “Personbevis” (civic registration certificate), titled “Familjebevis”. Please note that this document should not be older than one month. "Personbevis" can be ordered through Skatteverket (Tax authority). Click here to read more about "Personbevis" and how it can be ordered!
 • Paper copy of home country ID-document. (Only for those who have citizenship in a country other than Sweden and want to register the marriage in their home country).
 • Paper copy of the bride’s latest divorce certificate. (Only relevant for females who have been married before.)
 • 1625 SEK fee (including VAT)Paid online by card, when booking an appointment.
 • - Fill in the form and Book an appointment online, in advance.
  Please note that you must make an appointment in advance to receive assistance with weddings. Unfortunately, we cannot help couples who visit us without a pre-booked appointment.
   

 

Click here to fill in the form and to book an appointment.

 
 

 

Note:

 
- Please note that only fully and correctly filled forms and documents can be accepted.
 
- If any of the above required documents are not provided, the center can, on the basis of verbal confirmation from the soon to be couple, only perform a verbal confirmation of the marriage, without any legitimate paper certificate.
 
- To avoid any future misunderstandings, we recommend that the soon to be couple consider including certain, islamically compatible, conditions in the marriage certificate. You are welcome to contact us for further details regarding this.
 
- The dowry or wedding gift must be stated clearly in the form 110.
 
- In the center, we offer written, verbal and audio-visual information about the basic pillars of Islam and how a non-Muslim can profess their Islamic belief. For a permanent (standard) Islamic marriage, both the bride and the groom must be Muslims. For a temporary (time based) Islamic marriage, the bride to be doesn’t need to be Muslim, but has to be of the faith of the “people of the book”. For the latter, the soon to be couple must agree on a time limit during which they would like to be married. The center offers both types of marriage services.
 
- All submitted personal data and documents are processed in the parish with regard to the GDPR. Click here to read more - in swedish - about how we process your personal data.
 
- For any further queries, you are welcome to contact us.
 
 
Imam Ali Islamic Center wishes the soon to be couple a happy married life, full of Godly blessings and joy.
 
 
 
Updated: 2023-06-17