Guide till muslimer i Sverige

Kära läsare! Med hänsyn till de olika behov som muslimer har i Sverige och för att underlätta era religiösa och rättsliga angelägenheter, presenterar vi relaterade företag och institutioner på denna sida. Dessa företag tillhandahåller sina olika tjänster för muslimer bosatta i Sverige i den mån de har möjlighet att göra.

 

Viktigt att nämna är att presentationen av dessa företag och institutioner inte indikerar på att Imam Ali Center godkänner deras tjänster. Snarare så presenteras dessa företag endast genom att operatörerna för centrets hemsida litar på företagens ansvarigas påståenden. Det rekommenderas att ni undersöker kapaciteten och effektiviteten av dessa företag när ni använder deras olika tjänster.

 

Till övriga institutioner och företag som har möjlighet att tillhandahålla tjänster för något av de nedanstående alternativen, ber vi er att skicka erat namn och uppgifter till vår email info@imamalicenter.se så att vi kan publicera informationen på sidan efter att de ansvariga för hemsidan godkänt uppgifterna. 

 

 

Haj och Ziyarat resebyråer

 

Omskärelse kliniker (för pojkar)

 

Halal Kött

 

Begravningstjänster för muslimer i Sverige