Dina personuppgifter hos Imam Ali Islamic Center (IAC)

Det är av stort vikt för oss inom föreningen att du som klient eller besökare får rätt och tydlig information om hur vi behandlar och hanterar dina personuppgifter som är sparade hos oss. Du ska också få tydlig information om vilka uppgifter om dig finns sparade hos oss och hur kan du begära att rätta till eller ta bort dessa uppgifter.

 

Den 25:e maj 2018 började den nya dataskyddslagen GDPR träda i kraft. GDPR står för General Data Protection Regulation och ersatte den tidigare svenska personuppgiftslagen. Vi inom föreningen har sen dess uppdaterat våra villkor och du som klient eller prenumerant får mer kontroll över dina personuppgifter som är sparade hos oss. Tveka inte att kontakta oss vid frågor eller funderingar om dina personuppgifter i vår förening.

 

Vad vi sparar och varför

Imam Ali Islamic Center är en församling med tusentals medlemmar och besökare som med anledning av diverse olika syfte lämnar sina personuppgifter till oss. Vissa personuppgifter sparar vi permanent och vissa sparar vi tillfälligt. Du som äger uppgifterna kan oftast begära att vi tar bort eller ändrar dina uppgifter men det finns vissa personuppgifter som vi sparar tillsvidare och du inte kan begära att vi tar bort de.

 

Vilka personuppgifter sparar vi tillsvidare:

Om du ansöker om islamiskt vigselintyg, islamiskt skilsmässointyg eller ansöker om att få ett intyg från föreningen såsom om att du är / blivit muslim, inte dricker alkohol, bär islamisk hijab, medlemskapsintyg etc. kommer vi spara begärda handlingar tillsvidare. Däremot om du exempelvis ansöker om att få ut din islamiska skilsmässa från vår förening men därefter och innan vi utfärdar intyget, återkallar din ansökan, kommer vi lämna tillbaka alla inlämnade handlingar till dig och sparar inga uppgifter, varken om dig eller om din partner. Om intyget utfärdas kommer du inte ha rätt till att få dina personuppgifter tas bort eller att få tillbaka inlämnade handlingar. Exempel på handlingar som du måste lämna in är ifylld ansökningsblankett, personbevis, kopia på id-handling osv. För mer information om vilka handlingar som erfordras vänligen besök www.imamalicenter.se

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter

Personuppgifter sparas under den tid det finns en pågående användarrelation samt i enlighet med lämnat samtycke. Föreningen anordnar varje år några aktiviteter som kräver att få in användarens personuppgifter. Exempel på dessa aktiviteter är sommarläger, kurser, vissa ceremonier som kräver föranmälan etc. Dessa uppgifter sparar vi minst två år eller vid vissa tillfällen mer än två år. Till exempel personuppgifter som lämnas in vid anmälan till ett sommarläger brukar vi spara i två år. När det gäller utbildningskurser sparar vi deltagarens personuppgifter i tio år. Du har rätt att få dina personuppgifter raderade efter den nämnda spartiden, med undantag för dokumenten vigselbevis, skilsmässobevis och islambevis, dessa personuppgifterna inte får raderas ifrån.

 

Personuppgifter som vi sparar i samband med prenumeration i vårt nyhetsbrev som skickas till medlemmarna varje månad sparas tills prenumeranten avslutar sin prenumeration. Vid avslutning av prenumeration kommer personuppgifterna att raderas inom tre veckor.

 

Personuppgifter som vi sparar vid anmälan till våra aktiviteter såsom sommarläger, flykt, idrottsaktiviteter, vissa ceremonier osv. är namn, födelsedatum (ibland även personnummer), mejladress, mobilnummer och bostadsadress.

 

Personuppgifter som vi sparar vid anmälan till våra utbildningar är namn, personnummer, mejladress, mobilnummer och bostadsadress.

 

Lämnas personuppgifterna till tredje part?

Imam Ali Islamic Center lämnar inga personuppgifter till tredje part. Personuppgifterna sparas endast hos föreningen och det är bara berörda personer inom föreningen som får ta del av dessa uppgifter.

 

Dina rättigheter

Du har alltid rätt till att när som helst få ett utdrag på vilken information vi har om dig och få veta hur samt i vilket syfte personuppgifterna används. Skulle du inte vara enig med hur vi använder dina personuppgifter har du rätt till att göra invändningar samt ta tillbaka ditt samtycke.

 

 

----

Senast uppdaterad: 2019-05-03

Publicerad: 2018-05-26