URVAL UR CENTRETS BÖCKER

 
 

IMAM ALI I URVAL

ETT AXPLOCK AV VÄLTALIGHET &VISDOM

ISBN: 9789187265112

 

Språk: Svenska

Översättare: Hassanain Govani

Förlag: Imam Ali Islamic Center

Utgivningsdatum: 2020-12-24

Antal sidor: 232

 

I den shiamuslimska historieskildringen intar Imam Ali(fvmh) en särställning bland Profeten Muḥammads(Gfvmh) följeslagare – det var Imam Ali(fvmh) som stod Guds Sändebud(Gfvmh) närmast och som var hans förtrogne och ständige beskyddare; och det var till Imam Ali(fvmh) som Sändebudet(Gfvmh) förmedlade all den kunskap och visdom som skulle tjäna som vägledning för samfundet efter honom(Gfvmh).
I denna antologi – som ...
 

 

 


 

ETT FÅNG BLOMMOR

ISBN: 9789187265136

 

Språk: Svenska

Översättare: Hassanain Govani

Förlag: Imam Ali Islamic Center

Utgivningsdatum: 2020-12-24

Antal sidor: 256

 

Den shiamuslimska traditionen kan uppvisa många och omfångsrika hadithsamlingar, med traditioner som återges från Profeten (Gvhf), hans dotter Fatima (fvmh) samt de tolv imamerna (fvmd). Även sett till antalet ämnen är listan lång. Att läsa samtliga dessa hadither kan te sig som en kolossal uppgift för en vanlig lekman, och än svårare är det att tillgodogöra sig ilm al-rijaal, den vetenskap som utvecklats för att avgöra vilka hadither som är autentiska. ...

 

 


 
 

HIJAB I VÄST

ISBN: 9789187265129

 

Språk: Svenska

Förlag: Imam Ali Islamic Center

Utgivningsdatum: 2020-12-24

Antal sidor: 54

 

Detta häfte är en sammanfattning av de tal som hölls under seminariet om Hijab i väst som anordnades av Imam Ali Islamic center år 2020. 

Talen berör de möjligheter och utmaningar som den islamiska slöjan möter i det västerländska samhället. Ämnet belyses ur talarnas olika perspektiv och tolkningar av slöjan. Imam Ali Islamic center är därmed inte ansvarig för innehållet i talen.

 

 


 

En islamisk deklaration om rättigheter

ISBN: 9789187265440

 

Språk: Svenska, Arabiska, Persiska

Av: Abuhamza Al-thomali

Översättare: Jacob Ibrahim

Utgivningsdatum: 2018-09-10

Förlag: Imam Ali Islamic Center

​Antal sidor: 125

 

Denna bok är ett urval ur de rättigheter som shiamuslimernas fjärde Utvalde Imamen, al-Sadjad (fvmh), förmedlade till människorna för ca 1400 år sedan. Observerandet av andras rättigheter visas därmed vara av stor betydelse för muslimer. Människan har olika former av plikter och ansvar att utföra, vilka de viktigaste av dem redovisats i denna bok.

Läs mer...

 


 

Imam Alis instruktioner till Malik al-Ashtar

ISBN: 9789187265105

 

Språk: Svenska 

Av:Sharif Razi

Översättare: Hassanain Govani

Utgivningsdatum: 2019-08-01

Förlag: Imam Ali Islamic Center

​Antal sidor: 44

 

Enligt shiamuslimsk historieskrivning utsåg Sändebudet profeten Muhammed (Gvhf) Imm Al (fvmh) till sin ställföreträdare. Sändebudet (Gvhf) hade själv fostrat honom och Imm Al (fvmh) excellerade som bland annat mystiker, retoriker, vägledare och statsman. De av hans predikningar och skrifter som finns bevarade vittnar om hans visdom, storsinthet och ädelmod.  Läs mer...

 


 

Åkallelserna

ISBN: 9789187265037

 

Språk: Svenska, Arabiska, Persiska 

Utgivningsdatum: 2017-07-01

Förlag: Imam Ali Islamic Center

​Antal sidor: 143

 

Boken innehåller några utav de kända åkallelserna (dua) inom shiaislam. Texterna är på arabiska med översättning på svenska och persiska. Alla texter på arabiska är även skrivna med translitteration (latinska bokstäver).

 


 

Självinsikt och meningen med livet

ISBN: 9789187265051

 

 

Språk: Svenska

Av: Fahad Fadhel

Utgivningsdatum: 2016-08-01

Förlag: Imam Ali Islamic Center

​Antal sidor: 72

 

Boken uppmärksammar läsaren på frågor som måste besvaras innan meningen med livet börjar klarna.

 

 


 

Vad kännetecknar en troende muslim?

ISBN: 9789187265068

 

Språk: Svenska 

Red. av: Fahad Fadhel

Utgivningsdatum: 2015-07-01

Förlag: Imam Ali Islamic Center

Antal sidor: 58

 

Vi kan inte bedöma hur troende en människa är mer än det som personen genom sitt beteende visar. Den som avhåller sig från det olovliga (haram), fastar, ber sina dagliga böner ser vi som en troende och praktiserande muslim. Koranen och profeten Muhammed (Gvhf) lär att dessa religiösa regler som varje muslim är pliktigt att fullfölja inte är tillräckliga kriterier och är heller inte det yttersta målet som bör eftersträvas.

 

 


 

Koranens recitationsregler

ISBN: 9789187265020

 

Språk: Svenska 

Författare: Seyed Mohsen Musavi Baladeh

Översättning: Fahad Fadhel

Utgivningsdatum: 2014-07-01

Förlag: Imam Ali Islamic Center

Antal sidor: 67

 

Boken som du håller i din hand är ett försök att introducera Koranens recitationsregler för dig som kan arabiska eller arabiska bokstäver och är intresserad av att lära dig recitera Koranen. Det finns många avancerade termer som läsaren kommer att möta under sin läsning. Vi har försökt förklara dessa termer så gott vi kan. För att förstå hela innehållet i den här boken så krävs det mer än att bara läsa ut den; det krävs att du får hjälp av en som behärskar recitationsreglerna.

 

 


 

Testamente

ISBN: 9789187265099

 

Språk: Svenska 

Översättare: Jacob Ibrahim

Utgivningsdatum: 2015-07-01

Förlag: Imam Ali Islamic Center

Antal sidor: 42

 

Denna manual delas ut av Imam Ali Islamic Center och är till för att underlätta för muslimer som vill skriva sitt testamente sådan att det överensstämmer med svensk lag och islamisk rättsvetenskap.

 

 


 

Maria, Jesus och kristendomen : ett islamiskt perspektiv

ISBN: 9789187265198

 

Språk: Svenska 

Översättare: Samir Moubadder

 

Utgivningsdatum: 2024-02-01

Förlag: Imam Ali Islamic Center

Antal sidor: 38

 

Muslimer tror på överensstämmelse med alla gudomliga uppenbarelser. De bekräftar och tror på alla profeter och betraktar alla som tror på Gud som medlemmar av samma trosgemenskap. Guds enhet manifesteras i enhet av guds uppenbarelser och måste återspeglas i enhet av alla som tror på Gud. Koranen uppmanar alla troende som kristna och judar att förena sina ansträngningar och koncentrera på sina gemensamma grunder (3:64).

 

 


 

Guds enhet och enigheten i Gud

ISBN: 9789187265181

 

Språk: Svenska 

Översättare: Fatima Moubadder

 

Utgivningsdatum: 2022-10-14

Förlag: Imam Ali Islamic Center

Antal sidor: 129

 

Den här boken baseras på tre föreläsningar som sheikh Dr. Mohammad Ali Shomali höll vid Sophia Universitetet i Loppiano, Italien, år 2016, i den första omgången av Wings of Unity-projektet. I den diskuterar författaren betydelsen av Guds enhet i olika aspekter av islamiskt tänkande, och fortsätter sedan att utforska Guds plan i Hans skapelse och lagstiftning för att upprätta enhet bland människorna. Boken avslutas med en reflektion om slutet av tiden och ankomsten av Imam Mehdi (fvmh) och Jesus, och deras samarbete för att upprätta universell fred och rättvisa.

 

 

 


 

Lektioner om islamisk tro

ISBN: 9789187265167

 

Språk: Svenska 

Översättare: Fatima Moubadder

 

Utgivningsdatum: 2024-02-01

Förlag: Imam Ali Islamic Center

Antal sidor: 125

 

Den här boken är en sammanfattning av islams fem religionsprinciper, skriven utifrån den shiamuslimska synvinkeln. Författaren som har forskat i både islamisk och västerländsk filosofi, har på ett enkelt och lättsamt språk, samt med hjälp av förtydligande exempel som alla kan förstå, besvarat svåra filosofiska frågor gällande de viktigaste islamiska trosuppfattningarna.

Frågor som diskuteras utförligt i denna bok är bl. a. hur Guds enhet förstås i både teori och praktik, och hur tron på monoteism påverkar människornas liv, samt på vilket sätt Gud är rättvis, och hur detta kan förklaras trots förekommandet av allt ont och alla lidanden i världen.

 


 

Islamisk teologi

ISBN: 9789187265204

 

Språk: Svenska 

Översättare: Jacob Ibrahim

 
 

Utgivningsdatum: 2024-02-06

Förlag: Imam Ali Islamic Center

Antal sidor: 233

 

I denna bok får man bekanta sig med olika intellektuella samt skriftbaserade argument som muslimska lärda använder sig av för att bevisa sin ideologi.

I boken besvaras viktiga frågor som: Finns det en Skapare? Vem är Skaparen i sådana fall? Finns det profeter och vägledare som Skaparen har skickat till mänskligheten? Vilka är de i sådana fall? Vilken ledare och imam ska man följa idag? Finns det en domedag?

Originalboken, som är skriven på persiska av dr Gholam-Ali Sanjari, är ett resultat av åratals ansträngningar och undervisning av dessa diskussioner av lärare för teologistudenter. I denna bok har man försökt presentera religionens grunder i shiamuslimsk teologi på ett enkelt sätt och utan dogmatism.