Imam Ali Islamic Center publicerar Imam Sadjads (fvmh) deklaration om rättigheter med svensk översättning.

I begynnelsen av det nya året 2018 har den svenska översättningen av den värdefulla boken "En islamisk deklaration om rättigheter" (på arabiska: رسالة الحقوق) från Imam Sadjad (frid vare med honom) tryckts i ett elegant format.
 
Denna betydande bok har med Guds nåd, Imam Ali Islamic Centers uppföljningar för första gången översatts till svenska och prytts med eleganta dekorationer. Originaltexten på arabiska och den svenska och persiska översättningen finns med i boken. P.g.a. denna boks unika egenskaper kan alla som kan svenska, arabiska och persiska få användning för den.
 
Målet med översättningen och publiceringen av denna bok är att de som är intresserade av islams illuminerade läror, i detta fall gällande rättigheter, ska få ökad kännedom om det och även att presentera den omfattande och avancerade versionen av ”mänskliga rättigheter” utifrån Imam Zayn al-Abidins (fvmh) synvinkel för alla svenska muslimer.
 
Boken kostar 50 kr ex. frakt (eventuell fraktavgift på 50 kr tillkommer) och går att beställa via www.islamicbooks.se samt genom att besöka centrets bokhandel på Datavägen 2B.
 
 
 
 
 

Bokens inledning:

 

Denna bok är ett urval ur de rättigheter som shiamuslimernas fjärde Utvalde Imamen, al-Sadjad (fvmh), förmedlade till människorna för ca 1400 år sedan. Observerandet av andras rättigheter visas därmed vara av stor betydelse för muslimer. Människan har olika former av plikter och ansvar att utföra, vilka de viktigaste av dem redovisats i denna bok. Imamen (fvmh) börjar med att tala om Guds främsta rättighet, sedan om själens, kroppens, speciella handlingars och till slut om andra individers rättigheter. Hela deklarationen nämns med olika återberättare, med nästan identiska innehåll, bl.a. i två av Sheikh al-Sadooqs främsta böcker. Nämligen ”al-Khisaal” och ”Man la yah-dharoho al-Faqih”.
 
Förutom åkallelser, korta uttalanden och brev är Imam Sadjads (fvmh) Deklaration om Rättigheter (Risalat al-Hoqooq) det enda verket som attribueras till honom. Imamens uttalanden baseras på den Heliga Koranen och profetiska traditioner.
 
Imam Sadjad heter egentligen Ali och är son till den tredje utvalde Imamen Hussein, som i sin tur är son till den första utvalde Imamen Ali och hans fru som var profetens dotter, Fatima Zahra, (fvmd). Imam Sadjad föddes år 38 e.h. (år 659 e. Kr.) i Medina, staden där Profeten Muhammed (Gvhf) är begravd.  Enligt shiamuslimer var han utvald av Gud, som en av de 12 utvalda Imamerna för att leda den muslimska gemenskapen inom både de andliga och de världsliga aspekterna av livet. 
 
På grund av hans nära släktskap till den Heliga Profeten (Gvhf) och hans expertis inom islamiska kunskaper innehar han också en hög ställning bland sunnimuslimer. Trots denna förträffliga position fick han bevittna den stora tragedin i Karbala då hans välsignade far med kompanjoner brutalt mördades framför honom på den dåvarande kalifen Yazids befallning.
 
Umayyaderna styrde under Imamens levnadstid, och därmed var omständigheterna svåra för att Imamen öppet skulle kunna sprida islams läror fullständigt. 
 
Den Heliga Imamen är känd för att ha gråtit länge för sin faders bortgång och för hans oerhörda dyrkan till Gud. Med hjälp av åkallelser som han författade kunde han sprida många av islams läror, och därmed blev det Sadjadiska manuskriptet (Sahifa Sadjadiyya) ett av de största verken efter den Heliga Koranen och Nahj al-Balagha enligt många stora lärda. 
 
Imam Ali Islamic Center, som har haft äran att ansvara för den första svenska översättningen av detta verk, vill passa på att tacka alla som hjälpt till med att översätta, korrekturläsa och sammanställa denna bok. Vi ber om överseende för eventuella felöversättningar eller felskrivningar i boken!
Förutom originaltexten på arabiska och den svenska översättningen som du kan läsa i denna bok, har vi också inkluderat persisk översättning.
 
Viktigt att notera innan du läser:
På arabiska används ibland maskulina ord för att även omfatta den feminina motsvarigheten. Därmed, oftast när ordet ”broder” eller ”bröder” nämns i boken inkluderas även ordet ”syster” och ”systrar” i dess betydelse. Förkortningarna ”fvmh” och ”fvmd” står för ”fred vare med honom / henne / dem”. Och ”Gvhf” står för ”Guds välsignelser vare med honom och hans familj”, vilket endast reciteras efter att profeten Muhammeds namn (Gvhf) nämns.
 

 

----

Publicerad: 2018-01-12