Boktävling i samband med Imam Mahdis födelsedag + förlängd anmälningstid

Imam Ali Islamic Center anordnar en boktävling i samband med Imam Mahdis (må Gud påskynda hans återkomst) födelsedag.
 
Systrar och bröder upp till 30 år är välkomna att anmäla sig till tävlingen.
 
Boken som tävlingen handlar om heter ”Imam Alis (fvmh) instruktioner till Malik al-Ashtar” och är på svenska. Denna bok på 44 sidor innehåller Imamens brev (nummer 53) ur den berömda och innehållsrika boken Nahj al-Balaghah.
 
 
 
 
Tävlingen genomförs i form av ett skriftligt prov på 10 frågor om boken och varje fråga har 2 poäng.
 
Priser:
  • Första plats: 1500 kr
  • Andra plats: 1000 kr
  • Tredje plats: 500 kr
 
Anmälan skickas till mejladressen: info@imamalicenter.se
Ange ditt fullständiga namn, mobilnummer, födelseår och postadress. Vänligen skriv "Boktävling" i ämnesfältet.
 
Sista anmälningsdatum är den 15 mars 2019 (förlängdes till 10 april 2019). 
 
Varje anmälare får en bekräftelse om att han/hon är antagen till tävlingen. 
 
Den 18 mars 2019 skickas boken till alla deltagare via vanlig post. 
 
Provet/tävlingen hålls söndagen den 21 april 2019 kl. 10:00 i Imam Ali Islamic Center (i skolavdelningen). Mer information om provet och dess regler skickas till deltagarna en vecka innan tävlingen hålls.
 
Det är kostnadsfritt att delta i tävlingen och deltagaren får behålla boken. Däremot debiteras varje deltagare som inte dyker upp vid provet en no show-avgift på 200 kr, som måste betalas till moskéns plusgirokonto senast en vecka efter provet.
 
Tävlingen hålls ifall antalet deltagare når minst 15 personer.
 
Den som inte vill delta i tävlingen men är intresserad av att läsa boken är välkommen att köpa boken från moskén. Den kostar 30 kr/st.
 
 
 
 
************************************************************************************
 
 
Om boken "Imam Alis (fvmh) instruktioner till Malik al-Ashtar":
Brev nr. 53 i Nahj al-Balāghah
Översättning: Hassanain Govani
Utgivare: Imam Ali Islamic Center 
ISBN: 978-91-87265-10-5
Utgivningsår: 2019
 
Boken lanserades i februari 2019 av Imam Ali Islamic Center
 
 
 
 
Enligt shiamuslimsk historieskrivning utsåg Sändebudet Muhammad (fvvmh&hf) Imām ʿAlī (fvmh) till sin ställföreträdare. Sändebudet (fvvmh&hf) hade själv fostrat honom och Imām ʿAlī (fvmh) excellerade som bland annat mystiker, retoriker, vägledare och statsman. De av hans predikningar och skrifter som finns bevarade vittnar om hans visdom, storsinthet och ädelmod.
 
Emellertid fanns det krafter som ville annat och Imām ʿAlī (fvmh) tillträdde som kalif först 25 år efter Sändebudets (fvvmh&hf) död. Han ärvde ett välde som på många sätt var satt ur kurs, varför han genast initierade ett reformarbete. Under denna tid hade han endast ett fåtal nära vänner. Bland dem intog Mālik al-ʾAshtar en särställning. När Imām ʿAlī (fvmh) fick bud om en rebellarmé på väg mot den egyptiska provinsen utsåg han Mālik al-ʾAshtar till sin guvernör i området. Innan Imām ʿAlī (fvmh) sände honom till Egypten överlämnade han ett brev med instruktioner. 
 
Mālik al-ʾAshtar fick aldrig möjlighet att tillämpa instruktionerna – han lönnmördades innan han nådde fram till provinshuvudstaden. Även Imām ʿAlī (fvmh) skulle komma att lönnmördas, efter endast fyra år som kalif. Dock har brevet – i vilket vi får möta Imām ʿAlī (fvmh) som den visionär han var – överlevt till våra dagar. Med brevet har även hans rättviseetos nått oss.
 
Det är inte svårt att förstå varför många av Imām ʿAlīs (fvmh) samtida spjärnade emot hans reformer – och, i förlängningen, emot honom.
 
 
 
************************************************************************************
 
 
 
 
----
Publicerad: 2019-02-28