Donationer och bidrag

Imam Ali Islamic Center i Stockholm, Skandinaviens största shiitiska religiösa sammankomst välkomnar årligen tusentals människor och erbjuder en mängd olika tjänster. Allt från att hålla olika program såsom ceremonier och seminarier till administrativa tjänster, rådgivning m.m. är bland centrets verksamheter, vilka kräver stora finansiella kostnader som i synnerhet ersätts av donationer från välgörande medhjälpare. Med tanke på de verksamheter som är på gång och centrets intresse av att erbjuda ännu fler tjänster efter det muslimska samhällets behov, har behovet av ekonomiskt bistånd, donationer alltid varit bland de viktigaste frågorna och begäran. Därför uppmanar vi välgörare och alla dem som på något sett kan även till minimal del bidra till de finansiella behoven att vara delaktiga med sitt stöd som utöver att hjälpa medmänniskor ökar de goda gärningarna.

 

Nedan är de mest aktuella finansiella behoven listade som ni vid intresse kan vara  delaktiga i (uppdateras kontinuerligt i enlighet med de olika projekten):

 

1. Byggandet av ny tillbyggnad inom centret.

 

2- Återställning av delar av fastigheten efter mordbrand som skedde den 30:e april 2017 i centret (stöd behövs för att betala självrisk och täcka kostnader som ingår ej i försäkringen).

 

3- Projekt bygga, förnya och reparera delar av centret som : Ny ceremonihall med kapacitet för 350 personer , administrativa avdelningar, service, reparationer i den stora hallen, installation av luftkonditioneringssystem m.m

 

4. Projekt Lansera skandinaviens största shiitiska digitala bibliotek innehållande mer än 3500 böcker samt en mängd olika religiösa programvaror.

 

5. Projekt Lansera översättning och publicering av olika Böcker.

 

6. Projekt utöka Koran vetenskapliga publikationer.

 

7. Projekt  säkra kostnader inför fasta program och evenemang.

 

8. Övriga projekt.

 

 

 

 


Betalning av khums (femtedelen)
 
Imam Ali Islamic Center är redo att ta emot betalningar av khums från ärade troende. Centrets imam har tillåtelse att ta emot khums från majoriteten av de stora maraji’ (auktoriteterna för islamiska regler).
 
För att betala khums och få ett kvitto, vänligen agera enligt följande:
 
1 – Skicka er khums till centrets plusgironummer 643195-1 eller centrets Swishnummer 1231963024. Ange ordet ”khums” och ert efternamn med latinska bokstäver i meddelandefältet vid betalning. Till exempel: Khums Ahmadi.
 
2 – Maila info@imamalicenter.se och informera om betalarens namn, belopp, datum, betalningsmetod (plusgiro eller Swish) och namnet på er marja’ al-taqlid. Ni kan också meddela denna information genom att ringa.
 
3 – Kvittot för khumsbetalningen kommer att skickas till er via e-post inom en till tre veckor.
 
Obs! Ifall ni har betalat khums men inte meddelat den information som nämnts i punkt 2, kommer centret inte att kunna identifiera betalaren eller skicka kvittot. Av denna anledning måste ni absolut skicka ett e-postmeddelande eller ringa till centret.
 
 

 

 

 

Ni välgörare som vill vara delaktiga och hjälpa centret i dessa projekt med era donationer och gåvor kan göra det via olika sätt:

 

 

 

1 - Donera direkt i centrets reception:

 

Vi tar emot både kontant och kortbetalningar (all bank/kreditkort accepteras dock ej american express). 

 

 

2- Betala med Swish till centrets nummer: 1231963024

 

Klicka här för att läsa mer om Swish och om hur du skaffar den.

 

 

Betala med hjälp av QR-kod:

 

 

 

 

3- Betala via vårt plusgiro eller bankgirokonto:

 

Plusgiro:  643195-1

 

Bankgiro: 873-0087

 

4- Betala via Autogiro:
 

Ni kan anmäla att betala era donationer och gåvor via autogiro genom att klicka här och ladda ner blanketten, skriva ut, fylla i och skicka till centret. Ni kan även klcika här och fylla i blanketten elektroniskt och skicka den direkt till bankgirocentralen.

 

Vänlige kom ihåg följande när du fyller i anmälan för autogiro:

1- Skriv hela ditt personummer med 12 siffror. Detta är ett krav från bankgirocentralen.

2- Skriv hela ditt kontonummer utan tecekn eller mellanslag.

3- Skriv inte den femte siffran på clearingsnummret (gäller kunder till swedbank).

4- Om du har ett personkonto från nordea blir clearingsnummret 3300 .

5- Du kan bekräfta anmälan med ditt bank-id eller mobil bank-id.

6- Genom att fylla i och skicka formuläret bekräftar du att Imam Ali Islamic Center får via Bankgirocentralen göra detta uttag (angivna belopp som nämns vid anmälan) från ditt bankkonto/personkonto den 26:e varje månad eller närmast följande bankdag. Om beloppet saknas i kontot får centret göra två omförsök (den 27:e och 28:e, samma månad).

7-  Du kan när du vill ändra eller stoppa ditt stöd genom att ringa Imam Ali Islamic Center (08-580 123 14) eller kontakta din bank.

8- För mer information och hjälp är ni välkomna att kontakta oss.

 

 

 

 

5- Moskéavgiften: Stötta din församling med uppbördshjälp (moskéavgift) via skatteverket:
 
Efter beslutet från regeringen i februari 2017 får Islamiska Shaisamfund i Sverige (ISS) få uppbördshjälp eller så kallad moskéavgift från intresserade.
 
 
 
 
 
 
Islamiska Shia Samfund i Sverige (ISS) har som registrerat trossamfund, regeringens medgivande till statlig hjälp med att ta in avgifter. Den statliga hjälpen förutsätter att de som betalar avgift via skattesystemet samtycker till detta. En insänd medgivandeblankett gäller som samtycke.
 
ISS lämnar uppgift till Skatteverket om procentsats för avgiften och personnummer för alla som gett sitt medgivande. Skatteförvaltningen behandlar uppgifterna i det centrala skatteregistret på samma sätt som övriga uppgifter vid den årliga taxeringen. Att avgiften betalas via skattesystemet innebär att den behandlas som en skatt fullt ut.
 
Hur mycket du betalar i moskéavgift beror dels på din inkomst. Moskéavgiften är 0,7 procent av din kommunalt beskattningsbara inkomst
 
Avgiften ingår i den preliminära och den slutliga skatten. Avgiften redovisas i slutskattebeskedet tillsammans med övriga skatter och avgifter. Uppgift om avgiftsskyldighet (vilket samfund avgiften avser) är sekretessbelagd. 
 
ISS är juridiskt ansvarig för registret över de som gett sitt samtycke till moskéavgift. 
 
 
Medgivandet till moskéavgift omfattar helår och utifrån förhållandet som gäller den 1 november året innan. En anmälan som kommer in före den 1 november gäller för hela det nästkommande året med start den 1 januari.
 
Man kan när som helst säga upp sitt medgivande till moskéavgift. En sådan skriftlig uppsägning skall skickas in och vara trossamfundet tillhanda senast den 31 oktober för att det inte skall dras någon avgift det nästkommande året.
 
 
 
 
Vänligen fyll i, skriv under och skicka medgivandet portofritt till: 
 
Imam Ali Islamic Center
Svarspost
20685727
175 20 Järfälla
 
OBS! I medgivandet, i första fråga ska du skriva namn på den församling som du vill stötta. I blanketten står "svenska islamiska unionen" i "Järfälla" som församlingens namn och ort, vilket tillhör Imam Ali Islamic Center. Om du vill stötta en annan församling inom Islamiska Shiasamfund i Sverige (ISS) ska du istället klicka här för att ladda ner en tomt blankett och skriv istället namn på den församling du vill stötta.
 
 
Vill du läsa mer om moskéavgift? Klicka här
 
 
 

 

6- Donera säkert med kort eller paypal. Klicka på bilden för att gå vidare:

 

 

 

 

7-  Bidra geom att skicka ett SMS:

 

Du kan betala 10, 20, 50, 100 eller 200 kr via SMS. Vill du till exempel donera med 50 kr ska du skriva meddelandet på följande sätt: Imam Ali 50

 

Skicka meddelandet till 72456.

 

 

Utöver donationer för centrets kostnader kan ni även betala era religiösa avgifter såsom Zakat, Sadaqah, Khums m.m.

 
Vid överföring är det viktigt att ni skriver vad bidraget avser i meddelandefältet, t.ex.: ”hjälp”, ”Khums”, ”Sadaqah”.
 
Vill du ha kvitto på inbetalningen? Mejla ditt fullständiga namn, mobilnummer, adress, belopp, betalningsdatum och betalningsmetod till info@imamalicenter.se.
 
För mer information är ni välkomna att kontakta oss.

 

 

 

 

 

---

Senast uppdaterad: 2023-02-11

Publicerad: 2013-08-08