Aktuellt i centret

Online-föreläsning i samband med 15 Sha'ban     Den 15:e Sha'ban infaller årsdagen av Imam Mehdis (fvmh) födelse.   Den heliga Profeten (Gvhf) har sagt, att under natten till den 15:e Shaba’an så tar Gud, den Upphöjde (SWT) beslut om saker som uppehälle, livet, döden och välfärden av folket.   Efter ”Qadr nätterna” (under...
Alla fysiska program i centret ställs in tillsvidare Med hänsyn till spridningen av Coronaviruset i Sverige och i många länder, meddelar Imam Ali Islamic Center att alla program med fysisk närvaro ställs in tills annat meddelas.

 

 

 

Detta omfattar inte verksamheten i centrets...

Online föreläsning i samband med Imam Husseins födelsedag

 

 

 

I samband med ankomsten av Imam Husseins, Imam Sadjads och herren Abbas (frid vare med de) födelsedag, anordnas en föreläsning online på svenska.

 

Föreläsningen sänds direkt via centrets kanaler på youtube,...

Alla program under mars månaden ställs in

Med hänsyn till spridningen av Coronaviruset i Sverige och i många länder, samt med anledning av det senaste beslutet från Folkhälsomyndigheten om att höja varningsgraden till måttlig risk, meddelar Imam Ali Islamic Center att alla program med fysisk närvaro ställs in tills den 31 mars 2020....

Skriftlärde Sheikh Hamed Zahery avliden ”Vi tillhör Gud, och till Honom återvänder vi”           Härmed framför vi våra kondoleanser till alla följare av Ahl al-Bayt(fvmd), och speciellt till Sveriges och Skandinaviens shiamuslimer, i samband med bortgången av den store lärde och framstående läraren Sheikh Hamed Zaheri...
Uttalande om coronaviruset - Covid-19       Med hänsyn till den pandemiska spridningen av den nya coronavirus stammen (2019-nCoV) i nästan hela världen, därav i Sverige, och baserad på folkhälsomyndighetens rekommendationer, ber vi alla ärade IAC besökare att observera nedanstående punkter för att bekämpa virusets...

Sidor