Uttalande om Koranbränningen i Malmö

 

 

I Guds, den barmhärtige förbarmarens namn

 

Vi på Islamiska Shiasamfunden i Sverige och Imam Ali Islamic Center i Järfälla följer kontinuerligt upp utvecklingen av brottet att bränna och vanhelga den heliga Koranen, som ägde rum i Malmö den 28 augusti, liksom avsikten från samma extremister att upprepa denna fördömda och skamliga handling i Stockholm den 12 september, trots att de inte hade fått tillstånd tidigare från polisen.

 

Det är ett överträdande av alla regler och lagmässiga gränser och en stor kränkning mot muslimernas känslor. Muslimer utgör en viktig del av det svenska samhället och det finns fler än en och en halv miljard muslimer runtom i världen.

Vi har uttryckt vår starka förbittring och vårt fördömande inför de svenska myndigheterna, bl.a. SST, polisen, säkerhetspolisen och kulturdepartementet, för denna ansvarslösa och omoraliska handling som är avsedd att provocera troendes känslor i Sverige i synnerhet och i världen i allmänhet.

Vi fördömer denna avskyvärda handling och vi anstränger oss för att förhindra att detta brott upprepas i Stockholm. Därför uppmanar vi alla bröder och systrar att vara sansade och rationella i hanterandet av denna stora händelse, och att inte ge de som vill göra oss illa den ursäkt som kan användas för vår nackdel.

Islamiska Shiasamfunden och Imam Ali Islamic Center är mycket angelägna om muslimernas och shiiternas intressen i Sverige, och vi arbetar med all kraft och med tillit till Gud för att försvara våra rättigheter.

 

 

Islamiska Shiasamfunden i Sverige och Imam Ali Islamic Center 

Stockholm 2020-09-04

 

 

 

----

Publicerad: 2020-09-04