Aktuellt i centret

Föreläsningar som avser att förstärka kunskaper om Islam.

Al Hadi ungdomsförening bjuder dig till en serie online föreläsningar som avser att förstärka tron och öka kunskaper om Islam.

Följ med på Al Hadi Paltalk!

Se annonsen nedan.

Mer information hittar Du på Al Hadis webbplats:

http://www.al-hadi.se/v3/aktiviteter/...

Ungdomskonferens i centret den 1 maj 2012

Al Hadi ungdomsförening välkomnar dig till den 14:de årliga konferensen med föreläsningar, workshop och teater. Konferensen tar upp olika ämne bl. a. Hijab, sommaren, facebook etc. Konferensen äger rum den 1 maj 20112, kl: 11.00 till 16.45.

...
Studieresa till Iran

Al-Hadi Ungdomsförening anordnar i samarbete med al- Mustafa Universitet en studieresa till Qom, Iran. 

Resan, som är öppen för ungdomar i Sverige och övriga Europa, erbjuder bland annat besök vid de heliga platserna, studier i form av dagliga föreläsningar, samt andlig utveckling....

Donationer till moskén via SMS

 

Härmed informerar vi alla muslimer och välgörare att från och med nu är det även möjligt att överföra donationer via textmeddelanden (SMS). De som är intresserade av att hjälpa mellan 10-200 kr för att återuppbygga samt reparera moskén är välkomna att skicka sms till 72456. För att...
Nya städer läggs till i bön listan

 

Härmed informerar vi er om nya städer som lagts till i sektionen för bönetider i centrets nya hemsida. Dessa har lagts till enligt er begäran eller beroende på närvaron av muslimer i staden. Om er stad inte finns med i listan hänvisar vi till bönetider för närmast belägen stad. Ni kan...
Humanitär hjälp

Vill du visa din solidaritet med resurslösa medmänniskor som drabbats av katastrofer? Det kan du bland annat göra via Imam Ali Islamic Center. Centret tar emot era donationer  och överför donationerna direkt till behövande, utan några administrativa utgifter.

Ni kan också hjälpa Centret...

Sidor