Uttalande från IAC om förolämpningen mot Pakistans shiamuslimer

 

 

 

I Hans Höga Namn

 

”De troende är ingenting annat än bröder. Mäkla därför fred mellan era två [tvistande] bröder; och visa Gud aktning så att ni må erhålla barmhärtighet.” (al-Hujurat, vers 10)

 

Under dessa dagar – medan den islamiska världen står inför stora utmaningar, har demonstrationerna och de brutala attackerna från ett antal fanatiker och extremister i Pakistan mot sina shiamuslimska landsmän orsakat sorg och upprördhet hos muslimer och fria människor. Dessa attacker har återigen uppvisat det oberättigade ansiktet av våld och hat.

 

Samtidigt som den ärade religionen islam och i spetsen islams Noble Profeten Muhammed (Guds välsignelser vare med honom & hans familj) alltid har betonat broderskap och broderlighet bland muslimer och uppmuntrat dem till enhet och sympati, har tyvärr en grupp okunniga och lurade personer, medan de gått på Karachis gator, protesterat mot shiamuslimer och fysiskt attackerat ett antal av dem, vilket har lett till att ett antal av dem dödats och skadats.

 

Utan tvekan härstammar dessa sorts demonstrationer och attacker från okunnighet, avsaknad av forskning och själlös fördomsfullhet, vilket verser i den Heliga Koranen och nobla profetiska återberättelser tydligt har uttryckt motstånd mot.

 

Imam Ali Islamic Center fördömer dessa attacker och demonstrationer, och uppmanar Pakistans regering och dess hederliga folk att fördöma dessa omänskliga handlingar, och förhindra att det uppstår okunnighet och dogmatism i deras samhälle.

 

 

 

Imam Ali Islamic Center

15 September 2020 - Stockholm

 

 

 

 

----

Publicerad: 2020-09-15