Imam Hakimollahi om händelsen i Paris: ”Vi fördömer alla typer av våld och agerande som bryter mot lagen och religiös rättspraxis”

Den senaste attacken i Paris där en lärare mördades blev anledningen till en intervju med Mohsen Hakimollahi, Imam och ordförande i Imam Ali Islamic Center i Järfälla. Vi frågade honom om denna händelse och dess konsekvenser.

 

Imamen Mohsen Hakimollahi - Bild: IAC (arkiv)

 

 

Den senaste incidenten i Paris och mordet på en lärare av en ung man gjorde många upprörda. Vad tycker du om detta?

Som muslimer och specifikt shiamuslimer fördömer vi alla typer av våld och ageranden som bryter mot lagen och religiös rättspraxis. Våld föder våld och äventyrar samhällets trygghet. Islam är samförståndet och fridens religion, den ålägger oss att behandla andra med respekt och kärlek, även icke-muslimer. Islams motståndare måste få ett svar som islam accepterar, ett svar som utgår från förnuft, logik och människokärlek. Islam lär att människor antingen är våra religiösa syskon eller våra jämlikar. Vi måste därmed vara vänliga mot våra medmänniskor. Sådana avskyvärda attacker går mot islams anda och förvränger islams redan vanställda bild. Den polariserar samhället och försvagar muslimernas ställning i samhället. Vi är verkligen sorgsna över händelsen och förväntar oss att olika aktörer i samhället ser saklig på händelsen och slutar tillskriva islam detta förskräckliga brott. De som insisterar på att utnyttja sådana tillfällen för att maximera fientligheten mot islam och muslimer begår en farlig handling mot samhället.

 

Vad tror du orsakar sådana incidenter och vad är ditt allmänna råd till samhället?

- Enligt min uppfattning leder okunnighet och brist på medvetenhet hos vissa muslimer, särskilt ungdomar, om islams regler och lagar för det första till att man begår sådana brott i religionens namn. Å andra sidan ger okunnighet hos vissa icke-muslimer om islams regler, historia och läror upphov till att man tillskriver islam olika saker. Vi måste öka vår kunskap och medvetenhet om islam och andra religioner genom originella källor och veta att respekt för religioner innebär respekt för det goda. Vi är inte mot yttrandefrihet, men är förvånade att muslimer förolämpas i frihetens namn.  

 

 

 

 

----

Publicerad: 2020-10-22