artiklar

Hjärtat i Koranen Av: Filosofen Murteza Mutahhari   Egentligen behöver man nog inte förklara att det som litteratur och gnosticism ('irfan) menar med «hjärtat» inte är det organ som finns i kroppens vänstra sida och som liksom en pump håller blodet igång genom vener och artärer. «Häri finns sannerligen en...
Muslimernas ansvar gentemot Profeten  Följande är ett tal från ungdomskonferensen som arrangerades i Imam Ali Islamic Center   I Herrens den Barmhärtige Namn   I oceanens oväder, fridens stilla famn   Assalam alikom bröder och systrar En gång drömde jag att jag var en stor rättssal det fanns folk från olika nationer med i den...
Kärleken till Profetens Hushåll (Ahl-Al Bayt)  Även om muslimerna kände att de stod i stor tacksamhetsskuld till Profeten och var beredda att göra allt för honom, begärde han ingenting i gengäld av dem. Allt han gjorde för dem, gjorde han bara för Gud.   ”Säg: Jag begär ingen belöning för det.” (38:86) Zetterstén: ”Säg: Jag begär ej någon lön...
Ånger enligt Mutahhari (2)  Anledningen är att människan är en komplex varelse, hon är en kropp, med ett logiskt tänkande, samtidigt som hon är ett andligt väsen. Människan är en har en djurisk vild natur med djuriska behov, samtidigt som hon är en andligvarelse med andliga behov. Ibland tar ett inre svin över en och...
Ånger enligt Mutahhari (1)  Författare: Murteza Mutahhari     I Gud den Barmhärtige den Nådrikes Namn     I min senaste två föreläsningar, förklarade jag att dyrkan och bön samt om de utförs på ett korrekt sätt så skulle de leda människan så småningom till en verklig samhörighet med Gud. Den riktiga tjänaren...
Dikt från de dödas värld!  Pennan har i fantasins värld på detta stött   Brevet från en vilande och lycklig ande Den är tilldragande och låter som följande   I Herren den Barmhärtige den Nåderikes Namn I syndens oväder kärlekens tröstande hamn   Från de dödas värld Huggna av ödets svärd Otaliga har vi funnits före er i...

Sidor