artiklar

Ånger enligt Mutahhari (2)  Anledningen är att människan är en komplex varelse, hon är en kropp, med ett logiskt tänkande, samtidigt som hon är ett andligt väsen. Människan är en har en djurisk vild natur med djuriska behov, samtidigt som hon är en andligvarelse med andliga behov. Ibland tar ett inre svin över en och...
Ånger enligt Mutahhari (1)  Författare: Murteza Mutahhari     I Gud den Barmhärtige den Nådrikes Namn     I min senaste två föreläsningar, förklarade jag att dyrkan och bön samt om de utförs på ett korrekt sätt så skulle de leda människan så småningom till en verklig samhörighet med Gud. Den riktiga tjänaren...
Dikt från de dödas värld!  Pennan har i fantasins värld på detta stött   Brevet från en vilande och lycklig ande Den är tilldragande och låter som följande   I Herren den Barmhärtige den Nåderikes Namn I syndens oväder kärlekens tröstande hamn   Från de dödas värld Huggna av ödets svärd Otaliga har vi funnits före er i...

Sidor