artiklar

Prenumerationen i centrets bönetider via post   1- För er som vill prenumera i centrets utskick av bönetider, ber vi er fylla i anmälningsblanketten.   2- Prenumeranten kommer att få bönetider för en månad, via posten, en gång i månaden av Imam Ali Islamic Center.   3- Prenumerationen kostar idag 0 kr. Ingen bindningstid. Bidrag tas...
Ladda ner centrets Applikation via Apple eller Android. I samband med Imam Alis (AS) födelseårdsag (24:e maj) startades Imam Ali Islamic Centers applikation på App Store. Denna smartphone applikation kan laddas ner via Apple och Android.     Applikationen innehåller olika sektioner som bönetider, dagens hadith, nyheter,  centrets program,...
Ramadans bönetider (Imsakia) för olika städer (PDF format)  Ladda ner Ramadans bönetider och den så kallade Imsakia för olika städer i Sverige. Observera att bönetiderna är tillgängliga som PDF.       Borås   Eskilstuna   Falun   Gävle   Göteborg   Helsingborg   Hultsfred   Jönköping   Kalmar   Karlstad   Kiruna   Kristianstad   Linköping   Luleå   Lund...
Den första regionala Korantävlingen i nordenMed ankomsten av den heliga månaden sha'ban och födelseårsdagen av mänsklighetens sista frälsare Imam Mahdi (A) hålls den första regionala Korantävlingen inom de tre områderna: recitation, memorering och Adhan med närvaran av de bästa recitatörerna från Sverige, Danmark, Finland, Norge och Tyskland...
Profetens testamentet I, Profeten sade: Håll er vid Koranen och vad?  Den hadith som cirkulerar bland muslimerna:          قال رسول الله ص: إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما : كتاب الله وسنتي ، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض.   Profeten (SAW) sade: ”Jag lämnar bland er två ovärderliga ting, ni far aldrig vilse om ni håller fast vid dem, dessa är Guds bok och...
Vem var Fatimah al-Masoumeh? Fatimah al-Masoumeh en helig dam vars brott var att hon härstammade från Profeten och följde hans lära. Hon var den sjunde Imamens dotter och den åttonde imamens syster. Född i Profetens stad Medina, men bortgången och begravd flera tusen km därifrån, mitt i Persiens öken i staden Qom.  ...
Profetens testament II, Påbjöd Profeten muslimerna att hålla sig fast vid AhlulBayt? Svaret på rubrikens fråga är: Ja. Detta kan vi veta genom en av de mest autentiska haditherna som återberättas av sunnitiska så väl som shiitiska böcker. En hadith [2] med mer än 35 vittnen från Profetens samtida bland annat nära släktingar och ett större antal av hans följeslagare...
Kan vi förstå Koranen och islam utan Ahlulbayt?  Hadithen där Profeten uppmanar muslimerna att hålla sig fast vid Koranen och Ahlulbayt implicerar många skatter, som muslimer går miste om.   ”Profeten (SAW) sa: Jag lämnar efter mig två ovärderliga ting, om ni håller er fast vid dessa, kommer ni aldrig att fara vilse efter mig. Dessa två är...
Vad är brudgåva/hemgift? Gud, den Upphöjde lär i Koranen: "Och bland Hans tecken är att Han skapade gemåler åt er av er själva, för att ni skall finna ro hos, och Han har låtit en stark kärlek och barmhärtighet uppstå mellan er. I detta ligger tecken för människor som begrundar[ skapelsen]".( 30:21)   Paret blir...
Imam Husseins martyrskap och Islams framtid!Imam Hussein, Profetens dotterson, lyckades tillsammans med sina lojala hjältar att visa och tillämpa islams principer och budskap under ett historiskt slag. Monoteism, kärlek till Gud och till skapelsen, barmhärtighet, omvändelse, lojalitet, bönens vikt, visshet, sötman av Guds närhet oändlig...

Sidor