Den första regionala Korantävlingen i norden

Med ankomsten av den heliga månaden sha'ban och födelseårsdagen av mänsklighetens sista frälsare Imam Mahdi (A) hålls den första regionala Korantävlingen inom de tre områderna: recitation, memorering och Adhan med närvaran av de bästa recitatörerna från Sverige, Danmark, Finland, Norge och Tyskland från och med 21:a till och med 23:e juni 2013 i Imam Ali Islamic Center.

 
De som är Intresserade av deltagan är välkomna att fylla i anmälingsblanketten (skicka eller lämna blanketten till Imam Ali Islamic Center).
 
Sista anmälningsdag: 2013-06-11
 
 
 
 
 
Tävlingens mål:
 
 1. Offentliggörande och spridning av den heliga Koranens kunskap och kultur.
 2. Utvecklande och välstånd av eliter inom Koranska kunskaper.
 3. Större förtrogenhet med den heliga Koranen och dess ord hos recitatörer och huffaz(memorerare).
 4. Allians och sammanslutning av den Koranska samfundet i Europa
 5. Dela med sig av erfarenhet och kunskap mellan recitatörer och huffaz.
 
 
Tävlings områden:
 • Recitation av den heliga Koranen
 • Memorering av den heliga Koranen
 • Adhan
 • Tavashih
 
 
Priser:
 
Recitation-Vuxna:
 1. Första plats:1500 $
 2. Andra plats: 1000 $
 3. Tredje plats: 700 $
Första till tredje plats i andra tävlings områden får även fina priser.
 
Fjärde till sjätte plats: resebidrag till tävlingen, tur och retur.
 
 
 
 
Internationella tävlingar i Iran: Representant från varje land med högsta poäng som uppfyller förutsatta krav kommer sedan skickas till den internationella Korantävlingen i Iran.
 
 
 
Allmäna villkor för deltagare:
 
Tävlingen hålls inom två åldersgrupper: under 16 år och över 16 år.
Alla muslimer  från olika grupper i Europa kan utan åldersgräns delta i tävlingarna.
Varje deltagare kan endast tävla inom ett av tävlingsområderna.
Urvalet för deltagning inom recitation sker genom två ljudfiler som deltagare antigen skickar via e-post eller brev till centret.
 
 
 
Vilkor för deltagning inom de olika tävlings områderna:
 
1.Recitation: Känna igen regler för  Tajvid , tonfall för Koran recitation,  recitations förmåga i överensstämmelse och enlighet med Hafz av Asem.
(ungdomar: första juz'en)
 
2.Memorering: Förmågan att reagera snabbt och recitera verser som tagits upp av juryn i enlighet med Hafz av Asem.
 
3. Tävlingsgrupper inom memorering:
    Vuxna: 5 juz' / 10 juz' / 20 juz' / 30 juz'
 
 
 
 
Vänligen observera:
 1. Invigningen av tävlingen hålls 21:a juni 19.00 och avslutningsceremonin sker söndagen 23:e juni. Alla deltagare måste vara närvarande på plats under hela tävlingen.
 2. Deltagare välkommnas och mottags av Imam Ali Islamic Center men för det personliga som handdukar , filt m.m är deltagare själva ansvariga.
 3. Vinnare i de olika grupperna tilldelas kontanta såväl som icke-kontanta priser såsom resebidrag till den heliga staden Mashhad. Dessutom skickas första plats i recitation och memorering till den internationella korantävlingen i Iran. Tävlingen sker i närvaro av internationella recitatörer och lärda av den heliga Koranen. Vid sidan om tävlingen hålls även utbildningsprogram m.m.
 4. För mer information om tävlingen besök www.imamalicenter.se eller ring 0046-73 615 25 31.
 
 
Relaterade länkar: