Muslimernas ansvar gentemot Profeten

 

Följande är ett tal från ungdomskonferensen som arrangerades i Imam Ali Islamic Center

 

I Herrens den Barmhärtige Namn

 

I oceanens oväder, fridens stilla famn

 

Assalam alikom bröder och systrar

En gång drömde jag att jag var en stor rättssal det fanns folk från olika nationer med i den gigantiska salen. Jag undrade varför jag var där, och därför frågade jag några av dem som satt i närheten, om vad väntade vi på, de svarade att vi får se på när de skall döma en mördare, en brottsling, en lögnare.

Jag tyckte att det var spännande att sitta kvar för att se hur en rättssal fungerar. Plötslig kom poliser med en muntejpad man, han var den som skulle dömas. Medan han togs förbi mig, tyckte jag verka känna honom, han var min bästa! Han kunde inte vara någon hycklare som de hade anklagat honom för, inte heller denna goda man kunde vara en mördare eller pedofil osv. började jag tänka på vilka anklagelser han oskyldig skulle bemöta. Jag visste att han inte var någon hycklare för han var känd för sin ärlighet han kunde inte heller vara en mördare för att jag hade ju sett honom vid flera tillfällen förlåta folk som förtjänade döden.

Han såg på mig med sorliga ögon, som sa till mig tusen ord.

Han var tårögd, det blev jag med, för han fick stå tillsvars för något han inte begått.

Det var inte en eller två domare i denna gigantiska rättssal, utan tusentals, jag talar i allegori så ni får tolka.

Åklagarna var också ovanligt många, jag kunde se hur listiga och luriga de var, de skulle säkerligen lura domaren. De började ta upp de påstådda brotten, domarna var rättvisa och bad därför min vän försvara sig, polisen som hade tejpat min väns mun sa, “han kan inte prata, men vi har anställt flera advokater för att tala istället för honom. Medan de talade, tittade min vän på mig, med sina sorliga ögon. Han uppmanade mig att stiga upp och försvara honom, hans ögon talade tydligt. De sa till mig “Fahad, har inte jag gjort allt för att rädda dig, och alla andra, ser du inte att det är just därför jag är anklagad”?

Jag ville stå upp för att försvara Profeten (S.A.W.) Mohammed S.A.W. men jag vågade inte, jag ville, men jag var feg. Det fanns flera i rättssalen som var anhängare till min bästa vän, men han tittade inte på dem, utan på mig för det var just jag som alltid påstod att jag älskade Profeten (S.A.W.) Mohammad över allt annat. Jag fick ett dåligt samvete, jag visste inte vad jag skulle göra, medan jag tänkte kom advokaterna in. Men de var inte advokater, de var advokatklädda åklagare, som hade på sig kläderna för att kunna lura domarna. De talade på ett sätt som tillsyns var ett försvarstal men i själva verket försämrade den Profeten (S.A.W.)s bild framför domarna.

Domarna tittade på oss som satt och menade frågade om det fanns någon som hade ngt att tillägga, jag ville säga att min vän var oskyldig men jag vågade inte, jag hade svikit min vän, alla domare dömde honom till döden.

Gråtande vaknade jag från denna mardröm, Allhamdullilah att det var en dröm, utan att tänka på meningen bakom drömmen så sov jag återigen. Jag pratar i bildspråk så ni får tolka.

Och så drömde jag att jag var i en hel annan värld, det var domedagen det fanns miljarder människor, folk bråkade med varandra, var och en anklagade någon för något. Det var den sista och största rättssalen, det var rättvisans rättssal, folk var oroliga, för att under sina år på jorden hade de samlat på sig många onda gärningar som de inte längre kunde rätta till. Jag hade också många anklagelser från Gud och människor, jag hade ljugit och baktalat jag hade varit orättvis mot en del och ohövisk mot en annan. Trots de otaliga människorna, oroliga, skrämda desperata som vi alla var, såg jag i höjden Profeten (S.A.W.) med sitt sköna ansikte, med sitt fina leende titta med sina charmiga ögon bland människorna och brukade hjälpa en del människor, jag tog mig fram dit. Och efter all möda fick jag nå honom, och bad honom hjälpa mig, kära profet kan du hjälpa mig? Jag är ju din bästa vän som behöver din hjälp, för jag har många anklagelser mot mig.

Han såg på mig och började prata för hans mun var inte längre tejpad och frågade “Fahad, är du oskyldig?“ nej, svarade jag.

- var jag skyldig när jag stod anklagad med en tejp på munnen? Frågade han.

- Du var oskyldig, svarade jag.

- Du försvarade inte mig när jag var oskyldig anklagad, trots att jag hade gjort allt som jag kunde för din och andra människornas skull. Vill du idag att jag skall försvara dig när du är skyldig?

 

Ja, mina kära bröder och systrar, idag är islam och islams profet anklagad för många brott som vi vet att islam är oskyldig till. Men vad har vi gjort för att försvara islam?

Finns det någon här som säger att han eller hon älskar sin far mer än Profeten (S.A.W.)? Jag påstår att jag älskar Profeten (S.A.W.) mer än min far, men om min far skulle anklagas för ngt så skulle jag säkerligen försvara honom, för jag älskar ju honom. Men Profeten (S.A.W.) anklagas också fast skillnaden är att han är oskyldig, så vad gör vi idag för att försvara islam och Profeten (S.A.W.)?

Är inte jag någon hycklare när jag ser någon som jag påstår älska, vara i behov av min hjälp utan att försöka hjälpa honom. Vem som helst som är oskyldig anklagad måste försvaras, speciellt när det är den bästa människan som Gud någonsin har skapat.

Idag bor vi här i Sverige och vi har flera plikter och ansvar, först så måste vi inte glömma att vi måste försvara vår religion. Men inte ett försvar utan kunskap, utan man skall lära sig vilken religion det är som man försvarar. Vi är inte rädda för kritik inte heller för granskning, för vi lever i kunskapen och logikens religion. Jag ber er läsa om islam, fast inte bara islamiska böcker utan även antiislamiska böcker, surfa på nätet och se hur antiislamiska sidor attackerar oss, så läs vad vi har och vad andra har att säga om oss. Ni får från mig tjugo års garanti, att läsa islamrelaterade böcker, och ni skall finna att ni älskar denna religion ju närmare ni kommer.

Vi bör inte glömma att vi är i ett ständigt krig mot satan, så vi bör alltid vara vakna, särskild när vi lever i Sverige. Här i väst har satan flera fällor att fälla oss i än de som han har i mellan östern där vi kommer i från.

 

Kära syskon, är den som seglar i motvind och når målet likvärdig med den som når samma mål fast med medvind?

 

Tänk er två simmare i en flod, den ena simmar lätt och har flodens riktning till hjälp, medan en annan stackare vill komma till rätten alltså till målet, fast från det andra hållet. Han får simma hårt och lida för att hålla sig mot flodens riktning som stöter honom kraftigt i från att nå målet. Vilken av simmarna får kämpa mer? Vilken skall spendera mer kraft för att nå målet? Är både resultaten likvärdig?

Så glöm inte att ni simmar i mot vind, därför skall ni vara försiktiga.

Man undrar vilken vår största uppgift och plikt är här i Sverige?

Ja, kortfattad säger jag att man skall ha koll på sin religion och sedan sprida det. Visst en del säger men jag kan inte lära mig så mycket så att jag kan prata om islam. Vi kan sprida islam med ord och handling, om du inte kan berätta om islam, så kan du i alla fall visa våra svenska vänner vad islam har lärt er.

Vi hörde ju nyss hur broder Andreas ändra sin syn på muslimer efter att ha träffat en snäll klasskamrat. Tänk om denne klasskamrat var en aggressiv människa, skulle Andreas via honom bli intresserad av Islam? Givetvis inte.

Bröder och systrar före 1400 år sedan sände den siste Profeten (S.A.W.), Noas ark världen över, tack och lov Herren är vi idag ombord på denna ark. I ett stormigt hav finns denna båt för att rädda folk som väntar på den, och vi som är ombord måste se upp så att vi inte faller i detta mörka hav. Sedan skall vi tänka på att vi måste även skydda andra som är med ombord i från att falla. Sist men inte minst skall man även titta ut i mörkret för att se ifall det finns sjunkande människor som vill räddas, och hjälpa dem genom att räcka handen så att de kan komma upp till oss. Och vara med i vår gemenskap, tack och lov Herren har vi idag tusen tals svenskar som kommit med ombord, vi har ju några svenska pärlor med oss idag och glöm inte att var och en kom till islam genom hjälp av muslimer. Ju starkare man är desto flera kan man rädda, ju mer man räddar desto närmare kommer man Den Kärleksfulle. Så låt oss inte falla, låt oss krossa fällorna, fälla efter fälla.

Wassalam alikokm warahmatollahi wa barakatoh.