Ånger enligt Mutahhari (2)

 

Anledningen är att människan är en komplex varelse, hon är en kropp, med ett logiskt tänkande, samtidigt som hon är ett andligt väsen. Människan är en har en djurisk vild natur med djuriska behov, samtidigt som hon är en andligvarelse med andliga behov.
Ibland tar ett inre svin över en och styr människan, man agerar du svinaktigt, men plötsligt tröttnar man och gör en revolt mot svinet som plågar en.  
Ånger är en reaktion som leds av människans ädla egenskaper. Den syndige människans illvilja dominerar över sitt inre och spärrar in ängeln och de ädla egenskaperna där. Ånger är en naturlig och mänsklig motreaktion mot ondskan. Målet är då att sätta stopp för illviljan, odjuret eller djävulens dominans i människan inre och fördärva all kontroll från dessa.
Det konträra är också korrekt, när människans illvilja, de onda egenskaperna besegrar den ädla sidan hos henne, så styrs personen i frågan mot olycka och mot sin förintelse.  
Det är sant att alla instinkter och krafter som tilldelats människor har en viss funktion och måste användas på rätt sätt och under rätt tid. Men det finns en gräns för var och en av dem som måste uppmärksammas. Det finns förutsättningar för hur man väl skulle kunna ta hand om dem och en gräns för att använda dem.
Det är en nödvändigt för ett barn att leka, tillföljd av överskott på energi som barnet normalt har. Men barnet måste dock använda energin på rätt sätt t.ex. för lekfull inlärning av kunskap. Det är därför pedagogisk felaktig uppfostran att hindra eller hämma barnet från sin naturliga lekfullhet. Det vore onaturligt att tvinga barnet att delta i det vuxnas värld. Det skulle vara fel av en schejk (islamisk teolog) att tvinga sin unge son att bära kaftan och turban och frånta honom sin naturliga vilja att leka med andra barn.
Du kanske har stött på barn som, på sin fars löpande pressning, deltagit i bön och andra former av högtidliga religiösa ceremonier i många år, men när de blivit vuxna och känt sig fria, har de ändrat riktning och börjat sina utsvävningar utan något klart mål.
Varför är händer detta?
Eftersom naturliga instinkter har varit undertryckta på grund av att föräldrarna ville främja den högre andliga utvecklingen hos barnet.
Visst, lutning mot seder och dyrkan är en del av ett barns natur men dessa bör inte stärkas till priset av att kontrollera alla andra naturliga instinkter, som har en viktig roll och betydelse för barnets utveckling mot en perfekt människa.
Om det lilla barnet av en slump ser en sensuell film eller möter en kvinna (inte på samma sätt som ett barn ser denne kvinna), kommer hela hans världsbild att kollapsa och orsaka obotlig skada och förstörelse.  
Ånger är det motsatta till det ovanstående.
När en person sjunker djupt i synd och begär, och ängeln inom henne inte är tillfredsställd, inträffar det plötsligt en katastrof med bedrövande följder.
En människa har inte bara ett behov, hon har hundratals behov, dyrkans, lustens, kärlekens behov etc.
Den andliga inom en måste matas med bönen och andakt. Men när man nonchalerar den andliga sidan, kan följderna bli fruktansvärda. En ung man som har ett behagligt liv, och får allt vad han önskar sig, men helt plötsligt begår självmord. [Varför gör han det?]
Alla undrar varför han begick självmord. Anledningen är att en helig makt hade fängslats inom honom och orsakat honom så mycket smärta och lidelse att det var utanför hans uthållighet och han valde därför att gå ut ur sin tillvaro.  
Du träffar någon som lever ett lyxigt liv i en underbar palats och ändå är missnöjd och bekymrad över sin tillvaro. Orsaken är att han saknar den andliga njutningar som han behöver och som måste genereras inne från honom, inte utifrån.
Alltså, ånger är människans heliga och ädla krafters reaktion mot illvilja det lägre djuriska dominansen som härskar henne. Ett heligt uppror av det änglalika mot det onda, det skrämmande inom människans inre som härjar i en.
Hur går ångern till, vad är det för process?