Aktuellt i centret

Imam Ali Islamic center utfärdar ett uttalande i fördömning av attacken mot en muslimsk kvinna i södra Stockholm

Förra fredagen 16:e augusti, uttsattes en muslimsk kvinna för misshandel av en förbi passerande man i södra stockholm, ledande till kvinnans medvetslöshet.
Enligt kvinnan och i enliget med stockholms polisen är det starkt troligt att attacken berodde på att hon bar slöja.
I protest mot denna händelse bar ett antal svenska kvinnor och flickor hijab i två dagar i support och solidaritet med de muslimska kvinnorna.Även ett antal svenska politiska, religiösa och kulturella personligheter fördömde attacken.
Imam Ali islamic centers uttalande i fördömning av denna omänskliga händelse:
I Guds Namn
”Människor! Vi har skapat er av en man och en kvinna, och Vi har samlat er i folk och stammar för att ni skall lära känna varandra. Inför Gud är den av er den bäste vars gudsfruktan är djupast”
Förra fredagen, 16:e augusti bevittnades en sorglig och omänsklig händelse mot en muslimsk kvinna i södra Stockholm för att hon bar slöja.
Denna händelse som strider mot lagen och medborgarskapets rättigheter i Sverige om att garantera religionsfrihet och strider dessutom mot principerna om demokrati och frihet för minoriteten är ett larm för de svenska politiker och myndigheter.
Imam Ali Islamic Center fördömer starkt attacken och våldet mot den muslimska kvinnan med anledning av att hon bar slöja och begär av statliga myndigheter samt föreningar för mänskliga rättigheter att utöver fördömning använda sig av nödvändiga åtgärder så snart som möjligt för att förhindra liknande händelser i framtiden i det Svenska demokratiska samhället.

Related Articles

Back to top button