Kontoret

Vigsel

Vigsel

Vänligen observera:  För att undvika missförstånd och eventuella framtida problem, rekommenderar vi de blivande makarna att överväga om de vill inkludera några villkor…
övriga ärenden

övriga ärenden

For English please scroll down. Imam Ali Islamic Center utfärdar olika intyg som kan behövas vid diverse ärenden i svenska myndigheter, bland annat:…
Skilsmassa

Skilsmassa

Följande handlingar erfordras för uträttning av religiös skilsmässa: Blankett 140 – Ansökan om religiös skilsmässan. Blankett nr 111 – Registrering av medlemmar och betjänade. Kopia på iranskt…