KontoretVigsel

Vigsel

Vänligen observera:

 •  För att undvika missförstånd och eventuella framtida problem, rekommenderar vi de blivande makarna att överväga om de vill inkludera några villkor som paret vill inkludera i vigselavtalet, givetvis förutsätts det att villkoren överensstämmer med islams lagar. Vid eventuellt andra frågor eller funderingar kan ni kontakta oss.
 • Hemgiften eller brudgåvan måste anges tydligt och klart i blanketten. Klicka här om du vill veta mer om vad hemgift är och vad den innebär.

Erfordrade handlingar:

 • Blankett nr 111 – Registrering av medlemmar och betjänade.
 • Kopia på en giltig Svensk legitimation (t.ex. pass, id-kort, körkort etc.).
 • Personbevis (Ämne: Familjebevis). Personbeviset får inte vara äldre än en månad. Personbevis ska beställas hos skatteverket. Klicka här för att läsa mer om personbevis och hur du beställer.
 • Blankett 132 (om en av parterna inte är muslim)
 • Kopia på iransk ID-kort (Shenasnameh- endast för Iranska medborgare som vill senare registrera sitt äktenskap i sitt hemland).
 • Kopia av kvinnans sista äkteskapsskilnad (om damen har varit gift förut)
 • Dödsattest på kvinnans far (om det är hennes första äktensskap och hennes far inte är vid liv).
 • 1200 SEK avgift. Beloppet kan betalas kontant eller med kort i kontoret. Det går även bra att betala i förväg till centrets plusgiro konto: 643195-1

Observera att: 

 • Ni måste kontakta oss via telefon och boka en tid i förväg innan ni kommer till centret för vigsel.
 • Om den blivande maken inte är muslim, krävs det att han skall konvertera till islam för att vi skall kunna förrätta vigseln. Vi erbjuder personen litteratur och muntlig information inför konverteringen. Om makan inte vill bli muslim på grund av diverse anledningar, behöver hon inte konvertera men vid detta fall kan vi endast förrätta den så kallade tidsbestämt vigsel. I ett sådant fall kan paret komma överens om en tid. Då förrättas en tidsbestämd vigsel som är giltig under den bestämda tiden.
 • Enbart kompletta handlingar kommer att behandlas.
 • Om någon av ovan nämnda handlingarna saknas, kan Centret uträtta vigseln efter parets muntliga försäkran som grund och därmed inte utfärda något intyg.
 • Om handlingarna ska skickas in per post, måste alla signaturer vara vidimerade av Notarius Publicus (detta är inte nödvändigt om handlingarna inlämnas personligen- kontakta en advokatbyrå för mer information om notarius publicus).
 • Skicka aldrig originalhandlingar.
 • För mer information, ta kontakt med Imam Ali Islamic center.

Imam Ali Islamic Center önskar de blivande paren ett harmoniskt och lyckat liv.

Back to top button