Övriga sidor

Ett av centrets uppskattade arbete är att vara aktivt på nätet. Bland annat har centret skapat flera hemsidor under senaste år. Syftet med dessa hemsidor är att informera våra medlemmar och allmänheten om shiamuslimernas verksamhet i Sverige samt publicera artiklar om Islam i allmänhet och shiaislam i synnerhet.

Utöver centrets huvudhemsida www.imamalicenter.se har vi även under senaste år skapat följande hemsidor:

  • www.koran.se (En sida där vi publicerar artiklar om den heliga boken Koran och informerar om våra Koraniska aktiviteter).

  • Felfria.se
  • www.profeten.net (En sida för de som är intresserade av att läsa mer om Profeten Muhammed (fvmh*) utifrån ett shiaislamiskt perspektiv).
  • www.imamen.se (En sida för de som är intresserade av att läsa mer om Imam Ali (fvmh) utifrån ett shiaislamiskt perspektiv).
  • www.zahra.se (En sida för de som är intresserade av att läsa mer om damen Fatima Al-Zahra (fvmh) utifrån ett shiaislamiskt perspektiv).

  • www.islamicbooks.se (En sida för de som vill handla islamiska böcker och varor på nätet)
  • www.radiomaaref.se (Radio Maaref** är en närradio station som sänder program om Islam och muslimer i Sverige)

Imam Ali Islamic Center i sociala medier: Centret är också aktivt i sociala medier och idag mer än 35 000 följer församlingens tre sidor på Facebook.

  • Facebook:

Svenska sidan: facebook.com/sveskaislam

Persiska sidan: facebook.com/farsiislam

Arabiska sidan: facebook.com/arabicislam

  • Telegram:

På svenska: @iacsvenska        På persiska: @iacfarsi           På arabiska: @iacarabic

  • Sound Cloud:

på svenska: soundcloud.com/iacsweden

på arabiska: soundcloud.com/iacarabic

På persiska: soundcloud.com/iacfarsi


*fvmh: Fred Vare Med Honom.
** Maaref betyder kunskap (Begreppet Maaref används oftas i samband med ”kunskap om religion”).