Utbildning

Bibliotek

Gällande Imam Ali Islamic Centers bibliotek:

Imam Ali Islamic Center har bearbetat ett nytt bibliotek med hög standard som är innehavande diverse böcker i olika tema och språk. Detta bibliotek kan vara till nytta för människor i allmänhet och forskare i synnerhet. Vid intresse av läsning eller lån av dessa böcker, vänligen besök eller kontakta centret.Vi vill upplysa er om att för närvarande arbetar centret med att digitalisera bibliotekets böcker för att tillåta intresserade att registrera sig på databasen och därmed kunna låna böckerna på ett enklare och smidigare sätt.Kortfattad delas centrets böcker till följande teman:

  • Koran-kunskap
  • Hadith (Profetens och imamernas traditioner)
  • Åkallelse och böne böcker
  • Esoterism/mysticism och gott uppföranden
  • Islamisk historia
  • Filosofi
  • Islamisk tro
  • Vetenskaplig forskning
  • Islamisk konst
  • Övriga ämnen

Vid intresse av köp av böcker och andra kulturella, traditionella och religiösa föremål såsom radband (Tasbih/Misbah), Karbalas torkade lera (Turbah/Mohr), traditionella parfymer (Atr), böne-matta (Sajjadeh), böne chador, islamiska tavlor, islamisk kalligrafi tavlor m.m. hänvisar vi er att besöka centrets butik (Nor).För mer information är ni välkomna att kontakta oss.

URVAL UR CENTRETS BÖCKER

IMAM ALI I URVAL

ETT AXPLOCK AV VÄLTALIGHET &VISDOM

ISBN: 9789187265112

Språk: Svenska

Översättare: Hassanain Govani

Förlag: Imam Ali Islamic Center

Utgivningsdatum: 2020-12-24

Antal sidor: 232

I den shiamuslimska historieskildringen intar Imam Ali(fvmh) en särställning bland Profeten Muḥammads(Gfvmh) följeslagare – det var Imam Ali(fvmh) som stod Guds Sändebud(Gfvmh) närmast och som var hans förtrogne och ständige beskyddare; och det var till Imam Ali(fvmh) som Sändebudet(Gfvmh) förmedlade all den kunskap och visdom som skulle tjäna som vägledning för samfundet efter honom(Gfvmh).
I denna antologi – som …

 

 


 

ETT FÅNG BLOMMOR

ISBN: 9789187265136

Språk: Svenska

Översättare: Hassanain Govani

Förlag: Imam Ali Islamic Center

Utgivningsdatum: 2020-12-24

Antal sidor: 256

Den shiamuslimska traditionen kan uppvisa många och omfångsrika hadithsamlingar, med traditioner som återges från Profeten (Gvhf), hans dotter Fatima (fvmh) samt de tolv imamerna (fvmd). Även sett till antalet ämnen är listan lång. Att läsa samtliga dessa hadither kan te sig som en kolossal uppgift för en vanlig lekman, och än svårare är det att tillgodogöra sig ilm al-rijaal, den vetenskap som utvecklats för att avgöra vilka hadither som är autentiska. …

 


HIJAB I VÄST

ISBN: 9789187265129

Språk: Svenska

Förlag: Imam Ali Islamic Center

Utgivningsdatum: 2020-12-24

Antal sidor: 54

Detta häfte är en sammanfattning av de tal som hölls under seminariet om Hijab i väst som anordnades av Imam Ali Islamic center år 2020. 

Talen berör de möjligheter och utmaningar som den islamiska slöjan möter i det västerländska samhället. Ämnet belyses ur talarnas olika perspektiv och tolkningar av slöjan. Imam Ali Islamic center är därmed inte ansvarig för innehållet i talen.

 


 

En islamisk deklaration om rättigheter

ISBN: 9789187265440

Språk: Svenska, Arabiska, Persiska

Av: Abuhamza Al-thomali

Översättare: Jacob Ibrahim

Utgivningsdatum: 2018-09-10

Förlag: Imam Ali Islamic Center

​Antal sidor: 125

Denna bok är ett urval ur de rättigheter som shiamuslimernas fjärde Utvalde Imamen, al-Sadjad (fvmh), förmedlade till människorna för ca 1400 år sedan. Observerandet av andras rättigheter visas därmed vara av stor betydelse för muslimer. Människan har olika former av plikter och ansvar att utföra, vilka de viktigaste av dem redovisats i denna bok.

Läs mer…

 


 

Imam Alis instruktioner till Malik al-Ashtar

ISBN: 9789187265105

Språk: Svenska 

Av:Sharif Razi

Översättare: Hassanain Govani

Utgivningsdatum: 2019-08-01

Förlag: Imam Ali Islamic Center

​Antal sidor: 44

Enligt shiamuslimsk historieskrivning utsåg Sändebudet profeten Muhammed (Gvhf) Imm Al (fvmh) till sin ställföreträdare. Sändebudet (Gvhf) hade själv fostrat honom och Imm Al (fvmh) excellerade som bland annat mystiker, retoriker, vägledare och statsman. De av hans predikningar och skrifter som finns bevarade vittnar om hans visdom, storsinthet och ädelmod.  Läs mer…

 


 

Åkallelserna

ISBN: 9789187265037

Språk: Svenska, Arabiska, Persiska 

Utgivningsdatum: 2017-07-01

Förlag: Imam Ali Islamic Center

​Antal sidor: 143

Boken innehåller några utav de kända åkallelserna (dua) inom shiaislam. Texterna är på arabiska med översättning på svenska och persiska. Alla texter på arabiska är även skrivna med translitteration (latinska bokstäver).

 


 

Självinsikt och meningen med livet

ISBN: 9789187265051

Språk: Svenska

Av: Fahad Fadhel

Utgivningsdatum: 2016-08-01

Förlag: Imam Ali Islamic Center

​Antal sidor: 72

Boken uppmärksammar läsaren på frågor som måste besvaras innan meningen med livet börjar klarna.

 


 

Vad kännetecknar en troende muslim?

ISBN: 9789187265068

Språk: Svenska 

Red. av: Fahad Fadhel

Utgivningsdatum: 2015-07-01

Förlag: Imam Ali Islamic Center

Antal sidor: 58

Vi kan inte bedöma hur troende en människa är mer än det som personen genom sitt beteende visar. Den som avhåller sig från det olovliga (haram), fastar, ber sina dagliga böner ser vi som en troende och praktiserande muslim. Koranen och profeten Muhammed (Gvhf) lär att dessa religiösa regler som varje muslim är pliktigt att fullfölja inte är tillräckliga kriterier och är heller inte det yttersta målet som bör eftersträvas.

 


 

Koranens recitationsregler

ISBN: 9789187265020

Språk: Svenska 

Författare: Seyed Mohsen Musavi Baladeh

Översättning: Fahad Fadhel

Utgivningsdatum: 2014-07-01

Förlag: Imam Ali Islamic Center

Antal sidor: 67

Boken som du håller i din hand är ett försök att introducera Koranens recitationsregler för dig som kan arabiska eller arabiska bokstäver och är intresserad av att lära dig recitera Koranen. Det finns många avancerade termer som läsaren kommer att möta under sin läsning. Vi har försökt förklara dessa termer så gott vi kan. För att förstå hela innehållet i den här boken så krävs det mer än att bara läsa ut den; det krävs att du får hjälp av en som behärskar recitationsreglerna.

 


 

Testamente

ISBN: 9789187265099

Språk: Svenska 

Översättare: Jacob Ibrahim

Utgivningsdatum: 2015-07-01

Förlag: Imam Ali Islamic Center

Antal sidor: 42

Denna manual delas ut av Imam Ali Islamic Center och är till för att underlätta för muslimer som vill skriva sitt testamente sådan att det överensstämmer med svensk lag och islamisk rättsvetenskap.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button