Aktuellt i centret

Program och evenemang, Oktober 2012: Imam Ali Islamic center håller fem evenemang

Under Oktober månad inträffar flera högtider, Imam Ali Islamic Center håller fem specialla evenemang:
1- I samband med minnesårsdagen av Imam Jawads (A) martyrium hålls sörjeceremoni samt åkalla Kumayl torsdagen 18:e oktober kl 19:00 i Imam Ali Islamic center.
2- I samband med minnesårsdagen av Imam Mohammad Baqirs (A) martyrium hålls sörjeceremoni samt åkalla Kumayl torsdagen 25:e oktober kl 19:00 i Imam Ali Islamic center. Dessutom är det åkalla Arafah uppläsning under dagen.
3- Eid al-Adha gemensam bön, fredagen 26:e oktober kl 10:00 i Imam Ali Islamic Center.
4- I samband med Imam Hadis (A) födeldese-årsdag hålls en ceremoni samt dua Kumayl torsdagen 1:a november kl 19:00 i Imam Ali Islamic center.
Högtider under Oktober månad:
1- 14:e Dhul al-Qaida: Den sjunde Imamen, Imam Musa Kazim (A) förflyttar sig från Medina till Bagdad och fängslas år 179 eH.
2- 23:e Dhul al-Qaida: Minnesårsdagen av av den åttonde Imamen, Imam Rezas (A) martyrskap. enligt viss berättelser.
3- 30:e Dhul al-Qaida: Minnesårsdagen av den nionde Imamen, Imam Mohammad Jawads (A) Martyrskap.
4- 1:a Dhu al-Hijjah: Årsdagen av Imam Ali (A) och Hazrat Fatimas (SA) äktenskap år 2 AH
5- 7:a Dhu al-Hijjah: Minnesårsdagen av den femte Imamen,  Imam Mohammad Baqirs (A) martyrskap.
6- 8:e Dhu al-Hijjah: Imam Husseins (A) avfärd från Mecka till Medina.
7- 9:e Dhu al-Hijjah: Arafah dagen.  (bönedagen).
8- 10:e Dhu al-Hijjah: Eid al-Adha.
9- 13:e Dhu al-Hijjah: Årsdagen av Shagh al-Qamar Miraklet (klyvning av månen).

Related Articles

Back to top button