Aktuellt i centret

Imam Ali (A) Islamic Centers uttalande om det kommande svenska valet

Den 14 september är det val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige i Sverige. P.g.a. denna företeelse har Imam Ali (A) Islamic Center i Stockholm gjort ett uttalande angående detta, som ni kommer att läsa fortsättningen på.

 

 

 I Guds, den Nåderikes, den Barmhärtiges Namn

Islams ärade profet (S) sa: ”Den som går upp på morgonen och inte bryr sig om muslimernas affärer är inte en muslim.”[1]

Som ni vet är det val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige i Sverige den 14 september och detta sker samtidigt runtom i landet.

 

Valet för i år kommer att ha en avsevärd inverkan på det svenska samhället generellt sett och muslimernas situation i Sverige på ett specifikt sätt. Islamofobiska grupper som offentligt har uttryckt sin protest mot bosatta invandrare och speciellt svenska muslimer, har gjort signifikanta framsteg under de senaste opinionsundersökningarna.

 

Detta är då muslimerna i Sverige har en svag närvaro utan någon inverkan i landets politiska kretsar och detta kan vara en varningsklocka för alla muslimer som är bosatta i detta land.

 

P.g.a. detta upplevs nödvändigheten med att Sveriges muslimer deltar aktivt i det kommande valet mer än tidigare. Muslimernas omfattande närvaro i detta val är en nödvändighet, åtminstone för att motverka möjliga skador. Att ge plats åt återhållsamma representanter som har en likvärdig syn gentemot alla folkgrupper och religiösa grupper för samhällets välbefinnande och för att observera de mänskliga rättigheterna är viktigt och något som inte går att undvika.

 

Däremellan har några muslimer i Sverige kandiderat för erhålla olika poster, och en av dem är Haider Ibrahim, som är ledare för Islamiska Shia Samfunden i Sverige och en av de aktiva muslimerna och som har en lång och lysande bakgrund i att stå muslimerna och speciellt Sveriges shiamuslimer till tjänst. Han är tillförlitlig för detta center och övriga islamiska center i Sverige. Detta center har önskat honom och andra muslimska kandidater framgång inför detta val, och har förhoppningar om att de står mänskligheten och Sveriges muslimer mera till tjänst.

 

Imam Ali (A) Islamic Center

2014/8/21

 


[1] Usul al-Kafi, Bab Man isti’ana akhoho bih falam ya’unoh

 

Related Articles

Back to top button