Aktuellt i centret

Nätbaserade Koranlektioner via Skype

I syftet, spridning av den heliga Koranens kultur och vetenskap anordnar Dar Al-Quraan i Imam Ali Islamic Center Onlinekurser i områderna, Koranläsning, korrekt uttal , Tajweed, Saut (ljud) och Intonation.
För allmänhetens tillgång, hålls lektionerna online via nätet som vi hoppas med ett varmt bemöttande av intresserade bidrar till främjandet i spridning av det kvalitativa och kvantitativa undervisningarna i Koranen ute i samhället.

De som är intresserade kan anmäla sig till kursen via ’Skype’ genom att söka och lägga till Dar Al-Quraans ID:imamali.center , till sin lista och därigenom få mer information om kursens innehåll.
Skype ID: imamali.center
Lektionerna hålls måndagar 16:00 till 17:30 för systrar samt Onsdagar 17:00 till 18:30 för bröder.
För mer information kontakta:
 073615 25 31       08-580 123 14
Varmt välkomna!
Dar Al-Quraan ; Imam Ali Islamic Center

Related Articles

Back to top button