Aktuellt i centret

Rajab, Sha`ban, and Ramadan

Bismillah

Följande text Rajab, Sha`ban, and Ramadhan har publicerats i magasinet Elhaam och består av serie frågor som besvarats av Sh Salim Yusufali.

Förkortningar

I texten används följande förkortningar som ska utläsas varje gång. Det är förkortningar som dyker upp i samband med att Profeten och hans rättmätiga efterträdare nämns.

vfmh – välsignelser och frid vare över honom och hans familj. Läses efter Profetens (vfmh) namn.

fvmh eller fvmd – frid vare över honom / dem

A.J. – ett arabiskt uttryck som översätts och läses som “må Allah påskynda hans återkomst”. Läses i samband med att den sista ledaren Imam Mahdi (A.J) som alla muslimer väntar på  nämns. swt – ett arabiskt uttryck som utläses efter Allah och kan översättas som “lovprisad vare Allah”

1)Varför anses de tre månaderna Rajab, Sha`ban och Ramadan som heliga?

Allah (swt) har skapat universum på ett sådant sätt att vi genom året upplever olika årstider. Varje årstid har sina särdrag. En del av året önskar Han kyla och mörker, under andra perioder flödar Han marken med regn och visar sina välsignelser med vårens skönhet.

Växlingarna mellan årstiderna är Allah (swt)s vilja och reflekterar Gudomlig vishet i skapelsen och är utanför vår kontroll. Om vi däremot vet vad varje årstid medför kan vi förbereda oss för den och vår världsliga upplevelse kommer således att bli bättre.

Koranen och Ahlul Bayt (fvmh) har lärt oss, att på samma sätt som årstiderna skiljer sig åt i den fysiska världen, gäller detta även när det kommer till vår förmåga att motta andliga välsignelser från den andliga världen under olika perioder i den Islamiska kalendern. Under det islamiska året är månaderna Rajab, Sha`ban och Ramadan bland de viktigaste månaderna för oss att stärka vår relation med Allah (swt).

I återberättelser från Ahlul Bayt (fvmd) nämns det att månaden Ramadan är “våren för de behövande” (Wasail al-Shiah v. 10 p. 318). Precis som man kanske förebereder den senare delen av vintern för vårens intåg med att städa, kommer de som uppriktigt vill ta fördel under månaden Ramadan på en andlig nivå, utnyttja Rajab och Sha`ban.

Poeten Hafez skriver i en av sina poesier: “Drick för tre månader, och var avhållsam under nio!”. Ordet “drick” använder mystiker för att  beskriva individens medvetenhet om dennes plikter gentemot Allah (swt). De lärda har tolkat Hafez ord till att om man är särskild medveten om sina plikter gentemot Allah (swt) under månaderna Rajab, Sha`ban och Ramadan kommer man att kunna skörda fördelarna under resten av året också.

 

2) Vilka rekommenderade handlingar kan vi utföra under Rajab och Sh’aban?

Innan vi nämner de rekommenderade handlingarna är det viktigt att vi påminner oss själva om vikten av att utföra våra plikter gentemot Allah (swt). Vi tror ofta att Shaytan lurar oss genom att bjuda in oss till synd. Men detta är inte hans enda trick. Han kan ibland attackera oss genom att kalla oss till att utföra rekommenderade handlingar som kan linda in oss i en falsk trygg spirituell känsla och göra oss nonchalanta att utföra viktiga plikter. Vi nonchalerar dessa viktiga plikter eftersom de tilltalar vår själ (nafs) mindre.

Imam Ali (fvmh) har sagt

“Ingen närhet (till Allah (swt)) kan nås genom rekommenderade handlingar när de påverkar obligatoriska handlingar negativt” (Nahj al-Balagh Epitet 39).

Med detta i åtanke, erbjuder månaderna Rajab och Sha’ban fantastiska möjligheter för att erhålla andlig närhet genom speciella handlingar (a’amaal) som Ahlul Bayt (fvmd) har lärt oss. Utförandet av dessa rekommenderade handlingar kan hjälpa oss att få beslutsamhet i att utföra våra plikter. Genom dessa rekommenderade handlingar vattnar man de frön som tidigare har såtts av utförandet av de obligatoriska handlingar.

Dessa handlingar har samlats i böcker med handlingar såsom Sayyid ibn Tawoos’ Iqbal al-a`Amaal och Shaykh Abbas Qummi’s Miftah al-Jinan. Bland dem finns följande:

Rajab

  • Upprepa  أَسْتَغْفِرُ اللّه وَأَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ (astaghfirullaaha wa asaluhu al-tawbah – I seek forgiveness from Allah and I beseech Him for repentance- Jag söker förlåtelse hos Allah för mina synder och ber att han accepterar min ånger) under månaden när en kommer på att recitera denna mening.

  • Recitation av korta, vackra åkallan som är avsedda fär denna månad. I synnerhet Du’a al-Nahiya al-Muqaddasah som har skrivits av vår tids Imam (A.J.). Denna åkallan börjar med , efter Bismillah ar-Rahmaan ar-Raheem,“Allahumma innee asaluka bi ma`aanee…” I ett av Imam Khomeini tal (må Allah (swt) barmhärtighet skänkas över hans själ), rekommenderar han sina studenter att recitera denna åkallan, eftersom den beskriver Ahl al Bayt (fvmd) höga position och den nämner förutom det faktum att de är Allah (swt) tjänare, även att de manifesterar Hans Perfektion.

Sha`baan

  • Recitation av Al-Munajaat al-Sha`baniyyah. Enligt traditoner, har denna starka, vackra, åkallan komponerats av Imam Ali (fvmh) och har reciterats av alla Imamer (fvmd).

  • Recitation av Salawat al-Sha`baniyyah vid zawaal (när tiden för dhuhr bönen infaller).

  • Ge välgörenhet.

  • Recitation av dhikr لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَ لا نَعْبُدُ إِلا إِيَّاهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُون  (laa ilaaha illAllahu wa laa na’buu illaa iyyah mukhliseena lahuddeena wa law karihal mushrikoon [Jag förklarar] att det inte finns någon värd att dyrka förutom Allah (swt), jag sätter min uteslutande tro till Honom, fastän polyteisternas invändningar.) Detta är rekommenderat att recitera 1000 gånger under månaden, och kan för enkelhetens skull delas upp för daglig recitation.

3) Varför är det viktig att dra fördel av den tid vi har under dessa speciella månaderna?

Ankomsten av dessa månader är fyllda med möjligheter och vi bör fånga dessa ögonblick. Imam Ali (fvmh) har sagt: “Möjligheter passerar som molnen snabbt förbi”. Vi vet möjligheterna med denna månad, ändå drar vi inte störst nytta av den. Endast Allah (swt) vet om vi kommer att leva nästa år och få chansen att dra fördel av dessa månader då. Om vi lever, kommer vi ha motivationen och förmågan att dra nytta av dessa månader?

4)  Profeten Muhammed (vfvmh) uppges ha sagt “Rajab är Allah (swt) månad, Sha`ban är min månad och Ramadan är min nations månad”. Kan du utveckla betydelsen av denna tradition?

Ur en synvinkel är alla tre månader Allah (swt), Profetens och nationens (ummah). I vissa traditioner berättas det till exempel att Ramadan är Allah (swt) månad medan Rajab och Sha`ban är Profetens (vfvmh) månader. När Ahl al Bayt (fvmd) har tillägnat månaderna, precis som i den nämnda traditionen och i andra traditioner, beskriver de ofta verkligheten av det andliga universum som har avslöjats för dem. Kanske kan vi förstå en viss del av vad de menar genom att läsa vissa av traditionerna som behandlar dessa månader. Under månaden Rajab skänker Allah (swt) sina välsignelser i överflod och erbjuder unika tillfällen att komma ihåg Honom, och det är kanske därför månaden tillskrivs Honom. Profeten (vfmvh) var särskilt förtjust i Sha`ban, och brukade utföra speciella handlingar under denna månad. Månaden Ramadan är ett speciellt tillfälle för hela den muslimska nationen, och har en väletablerad plats i den Islamiska kulturen.

5) Vad är relationen mellan dessa speciella månader och vår tids Imam (AJ)?

Vår tids Imam (A.J.) är Allah (swt) bevis och vittne på jorden, och det är via denna kanal som Allah (swt) fördelar sina välsignelser över oss. Därför ska vi veta att de möjligheter och välsignelser som ges till oss under dessa månader är riktade till oss via vår tids Imam (A.J.). Genom att erinra oss om detta under våra dagliga aktiviteter kommer detta vara till vår hjälp att stärka kärleken i våra hjärtan till Imamen (A.J).

Vår tids Imam (A.J.) är även vår guide och vår förebild. Vi kan vara säkra på att han också utför de speciella handlingarna under dessa månader, och minst ett par av de du’a och ziyarat som vi har blivit rekommenderade att läsa under denna månad är skrivna av honom.

Den 15:e Sha`ban markerar Imamens(A.J.) födelsedag och är ett tillfälle för oss att fira hans välsignade närvaro och påminna oss själva om de plikter vi har gentemot honom.

6) Det finns traditioner som beskriver att fasta under dessa månader garanterar Paradiset för troende. Ett exempel, Profeten (vfvmh) “Shab’an är månaden som är dedikerad till mig. Den som fastar en dag under min månad kommer garanteras Paradiset” Imam Kadhim (fvmh) har sagt: “Rajab är namnet på en flod i Paradiset, vars vatten är vitare än mjölk och sötare än honung. Den som fastar under Rajab kommer dricka ur den floden.” Varför är fastan särskilt viktig under dessa månad? Varför garanteras Paradiset?

Det finns ett flertal traditioner angånde meriterna med att fasta under dessa månader, och vissa dagar under dessa månader är speciellt betonade, såsom 27:e Rajab och torsdagar under månaden Sha’ban. Det finns dock några punkter att komma ihåg:

“Garantin” om Paradiset kan refereras till de enorma belöningar som är förknippade med denna handling, när den utförs i den mest perfekta formen. Dock utesluter den inte möjligheten om att denna belöning kan förstöras genom framtida synder, eller befriar oss från obligationen om att söka förlåtelse för gångna synder.

Enligt en tradition av Profeten (vfmh) kan den som inte har möjligheten att fasta under en speciell dag under Rajab, men önskar att erhålla den belöning som är associerad med den dagen, recitera följande tasbeeh 100 gånger: 

سُبْحانَ‏ الإِلهِ‏ الْجَلِيلِ‏، سُبْحانَ مَنْ لا يَنْبَغِي التَّسْبِيحُ الَّا لَهُ، سُبْحانَ الْأَعَزِّ الْأَكْرَمِ، سُبْحانَ مَنْ لَبِسَ الْعِزَّةَ وَ هُوَ لَهُ اهْل‏

En av våra nutida urafa rekommenderade sina studenter som var gifta att utföra rekommenderade fasta i sällskap med sin maka. Om deras maka inte hade möjligheten eller viljan att fasta, skulle de inte fasta. Eftersom den som fastar har en tendens att störa den normala rutinen hemma, och detta kan orsaka onödig besvär för andra. Det finns mycket visdom att vinna från hans visa ord.

 7) Det finns ett flertal rekommenderade handlingar att utföra under Rajab, Sha’ban och Ramadan. Vilka praktiska sätt finns det för att planera att utföra så många handlingar som möjligt? Bör vi fokusera på vissa speciella duas/a’mals mer än andra?

Några av de speciella handlingarna som har betonats att utföras under Rajab och Sha’ban har nämnts ovan. Vi bör också påminna oss om traditionen från Imam Ali (fvmh): “Det lilla som utförs kontinuerligt är bättre än (att utföra) mycket som tröttar ut honom/henne”. Den som är en seriöst sökande bör konsultera med en expertis inom området för att bestämma det bästa spirituella utformningen för honom/henne. Ett sådant program försäkrar att det som uppnås under denna tidsperiod reflekteras även längre fram i form av ökad gudsmedvetenhet (taqwa)

Related Articles

Back to top button