Aktuellt i centret

Har du konverterat, reveterat eller kanske bara intresserad av Islam?

Profeten (frid vare med honom) sade:” Hassan och Hussein är herrar över de unga männen i paradiset”
Ahl al Bayt (frid vare med dem) är våra förebilder och håller vi oss till dem kommer vi aldrig att hamna vilse, därför inbjuder Al Hadi till en femte träff där vi vill försöka lära känna Imam Hussein och Imam Hassan (frid vare med dem båda).
För att försöka förstå vikten av känna dessa två personligheter så vill vi upplysa att i paradiset kommer det bara finnas UNGA människor. Både systrar och bröder är välkomna att delta. Föranmälan och frågor hänvisas till nymuslim@al-hadi.se.
Åldersgräns 16+. Tid: Söndag 28 Juni, kl. 15:45-18:15. Plats: Imam Ali Center Datavägen 2b, Järfälla. Välkomna! Dela gärna vidare!

Related Articles

Back to top button