Aktuellt i centret

Gemensamt officiellt uttalande från Islamiska Shiasamfunden i Sverige (ISS) och Imam Ali Islamic Center (IAC) gällande en predikants besök hos Centret.

Gemensamt officiellt uttalande från Islamiska Shiasamfunden i Sverige (ISS) och Imam Ali Islamic Center (IAC) gällande en predikants besök hos Centret.

 

Till följd av den senaste tidens uppmärksamhet i media kring Farokh Sekaleshfars besök på Imam Ali Islamic Center önskar vi förtydliga följande:

1. ISS och IAC har alltid vidhållit att alla människor är jämställda och lika värda, samt att ingen – vare sig individ eller samhällsgrupp – får utsättas för diskriminering eller hets.

 

2. När Farokh Sekelshfar gästade Al-Hadi förening var det i samband med årsminnet av den tredje shiitiske imamens bortgång. Under dessa föreläsningar har ingen förolämpning, hets eller uppmuntran till diskriminering riktats mot någon samhällsgrupp.

 

3. Imam Ali Islamic Center har rutiner för noggranna bakgrundskontroller på de föreläsare som bjuds in. Vi har nolltolerans vad gäller diskriminering eller hets. Samtidigt bör det understrykas att det är svårt att försäkra sig om att man fått in all information som finns att få om en viss person. Mängden material som finns att inhämta om och med en person kan i interneterans tid vara överväldigande.

 

Emellertid har IAC, till följd av den senaste tidens händelser, beslutat att ytterligare öka bakgrundskontrollerna.

 

4. IAC tar avstånd från Farokh Sekaleshfars uttalande som cirkulerats i media. Han kommer inte bjudas in till IAC i framtiden för att föreläsa.

 

5. ISS har sedan en tid tillbaka tagit fram en principdeklaration för att redogöra för dem ansluta församlingarnas trosföreställningar, traditioner samt ståndpunkter i en rad olika frågor – däribland HBTQ-frågan. Detta häfte går att beställa kostnadsfritt inom Sverige från ISS samt IAC – vänligen sänd oss namn och postadress via e-post.

 

Slutligen vill vi betona att vår förståelse av islam är att det är en religion med budskap om fred, medmänsklighet och respekt för allas rättigheter. Islam, i vår mening, uppmuntrar varken till våld eller till kränkande av andra människors rättigheter.

 

 

2016-07-02

 

Islamiska Shiasamfunden i Sverige och Imam Ali Islamic Center

 

 

—-

Publicerad: 2016-07-09

Related Articles

Back to top button