Aktuellt i centret

Tredagars sommarläger på Barnens Ö (OBS. FULLBOKAD!) Imam Ali Islamic Center anordnar under augusti 2019 en tredagars sommarläger för unga vuxna mellan 18 och 30 år.   Lägret kommer att hållas på Barnens Ö i Norrtälje.     Lägret hålls utanför Norrtälje - Bild: Arkiv 2018   Gruppen åker från Imam Ali Islamic Center i Järfälla...
Sommarkurs i islamisk tro och moral Vill du spendera din tid under sommaren för att fördjupa dig i religionen islam?   Anmäl dig idag till sommarkursen om islamisk tro (aqaed) och moral (akhlaq).     Föreläsarna:  - Sheikh Safdar Razi - Broder Fahad Fadhel - Broder Hassanain Govani -  Broder Sayyid Jarrar Ja'fari...
Endagsprogram för ungdomar 14 till 20 år i Tumba

Imam Ali Islamic Center (IAC) anordnar den 7 juli i år ett endagsprogram för ungdomar mellan 14 och 20 år.

 

Programmet hålls i Tumba (södra Stockholms län) och inkluderar flera moment som föreläsningar (på svenska), grill, simning, idrottsaktiviteter,...

Imam Ali Islamic Center framför kondoleanser med anledning av Ayatullah Kabolis bortgång "إنّا لله و إنّا اليه راجعون"    "Vi tillhör Gud och till Honom skall vi återvända"    [2:156]         Härmed vill vi framföra våra djupaste kondoleanser och sorg med anledning av den stora skriftlärde inom islam, Ayatullah GhorbanAli Mohaghegh Kabolis...
Onsdag den 5 juni 2019 är Eid Alfitr dagen. Eid-bön hålls kl. 10:00 Härmed vill vi informera om att onsdag den 5 juni 2019 är enligt våra skriftlärda eid alfitr dagen (fastebrytningsdagen).     För följare till ärade Seyed Ali Sistani är imorgon onsdag också Eid al-Fitr dagen i Sverige (men inte i Kiruna - norra Sverige).     Eid-bön kommer att hållas...
Beloppen för Zakat, fidiya och kaffara för år 2019 Härmed informerar Imam Ali Islamic Center beloppen för Zakat, fidiya och kaffara för år 2019 enligt följande:   Zakat al-Fitra (almosa) är 75 kr per person.   Fidiya för den som inte kan fasta på grund av religiös anledning såsom sjukdom är 15 kr per dag.   Kaffarah för den...

Sidor