Pressmeddelande; I samband med falska anklagelser mot församlingen

Imam Ali Islamic Center (IAC) är en svensk ideell oberoende organisation som riktar sig främst till shiamuslimer oavsett bakgrund. Genom inspirationsföresläsningar, gudstjänst, folkbildning och själavård skapar centret större förståelse, tolerans och delaktighet i samhället. IAC är en öppen verksamhet som tolererar att vara öppen för granskning, så långt som svenska myndigheter bedömer är nödvändigt.
 
IAC avvisar alla anklagelser om att vara annat än oberoende. Offentliga personers påståenden om centrets tvivelaktiga kopplingar är obefogad och grundlös. Dessa påståenden presenterar inte heller underlag för de påstådda kopplingarna.
 
Upprepade falska anklagelser har lett till en polariserad miljö i samhället och göder den antimuslimska rasismen. För att avvärja falska ryktesspridningar uppmuntrar IAC politiska företrädare och journalister att kontakta oss vid frågor om centrets verksamhet.
 
 
 
Imam Ali Islamic Center
 
17 november 2022