Aktuellt i centret

Kurs: Tema "Hadith vetenskap"

 

 

 

- Vilka typer av hadither finns?

- Vilka hadith böcker är mest kända hos shia respektive sunnimuslimer?

- Vad är skillnaden mellan så kallade usuli och ekhbari?

- Vilka faktorer finns för att kunna lita på en hadith?

...
Barnprogram för systrar i samband med Seyedeh Fatima bortgång

I årsminnet av Seyedeh Fatima al-Zahra (frid vare med henne), bortgångsminne, anordnas ett barnprogram för systrar den 12 januari 2020.

 

Programmet börjar kl. 16:00 (direkt efter gemensam bön) i stora salen i Imam Ali Islamic Center i Järfälla.

 

Programmet...

Program i samband med Profetens (Gvhf) och Imam Sadiqs (fvmh) födelsedagsminne

I samband med ankomsten av den 17:e i den islamiska månaden Rabie al-awwal, födelsedagsminne för Guds sändebud, Profeten Muhammed (Gvhf) och den sjätte ledaren, Imam Sadiq (fvmh) anordnas ett program i Imam Ali Islamic Center i Järfälla.

 

 

 

...
studiecirklar på lördagar med olika islamiska tema ”Välkommen till studiecirklar på lördagar med olika islamiska tema”    Programmet hålls varje lördag kl. 13:30 till 16:30 i stora salen.    Cirkelledaren är shikh Safdar Razi.    Första träff äger rum lördagen den 2 november och pågår t.o.m. 28 december 2019.   Föranmälan krävs ej...
IAC anordnar Arbain program på svenska

I samband med ankomsten av Arbain-högtiden anordnar Imam Ali Islamic Center ett enkvällsprogram på svenska söndagen den 20 oktober.

 

Programmet hålls mellan kl. 18:30 till 20:00 i bönesalen (musalla).

 

 

 

 

Programmet...

Den årliga Ledaren Husseins (fvmh) sorgetåg hålls i centrala Stockholm I samband med Imam Hussein (frid vare med honom) minnesceremoni, välkommnar Stockholms Husayniya och shiamuslimska föreningar, er till deltagan i den årliga Ledaren Husseins (fvmh) sorgetåg (Ashuramanifestation) i centrala Stockholm     Manifestationen hålls lördagen den 7 september...

Sidor