Fördjupad teologikurs

Har du verkligen förstått dig på din religion?

 

De flesta av oss, insha Allah, är praktiserande muslimer. Men få av oss har en djupare förståelse av religionen.

 

Vi har lappat ihop det vi har hört här och där på majalis, upplevt och erfarit vissa händelser i livet, men mer än så är det sällan. För att förstärka den viktigaste delen av vår religion, vilket är vår troslära, kommer det att erbjudas ett nytt kritiskt och analytisk sätt att lära sig och studera troslära.

 

Med start i Maj, t.o.m September, kommer det erbjudas veckovisa onlinelektioner, i troslära tillsammans med Sayyid Jarrar.

 

 

Det annorlunda upplägget för kursen är följande:

 

1. Varje deltagare förväntas att inför varje lektion själv på egen hand läsa, förbereda sig och presentera framför de andra deltagarna den del man har blivit tilldelad.

 

2. Kursledaren kommer efter det lyfta upp frågor baserat på det man har läst för att stimulera och fördjupa deltagarnas förståelse.

 

3. Deltagarna förväntas aktivt delta i dessa diskussioner då det ligger till stor grund av kursen.

 

4. Studieboken som ligger till grund för kursen är ”Islamic Belief System” av Sh. Shomali, som kommer att vara tillgänglig i PDF för deltagarna.

 

5. I slutet av kursen kommer en frivillig examination att äga rum.

 

 

Anmäl dig här: https://form.jotform.com/231231707782353

 

 

----

Publicerad 2023-05-05