PRESSMEDDELANDE; Fördömande av provokation vid Stockholms stora moské.

 
 
Imam Ali Islamic Center fördömer starkt den barbariska och provokativa handlingen vid Stockholms stora moské, där muslimernas heliga bok, Koranen, brändes under eid al-Adha, en av muslimernas viktigaste högtid.
 
Att bränna den heliga koranen är inte bara en attack på det specifika innehållet utan också en attack på det skrivna ordets fundamentala värde. Ett övergrepp mot en religions heliga skrifter är i förlängningen ett övergrepp mot alla religioner.
 
Denna handling ökar polarisering, hat och hot i samhället. Vi uppmanar därför till samarbete mot hat och islamofobi och strävar efter fred, samexistens och respekt.
 
Böcker och speciellt heliga skrifter bör alltid respekteras och inte brännas.
 
Imam Ali Islamic Center
Den 28 juni 2023
 
 
 
Relaterade länkar: