Aktuellt i centret

Möjlighet att överlämna sitt testamente till Imam Ali Islamic Center

Det har återberättats från Guds Sändebud profeten Muhammed (Guds välsignelser vare med honom & hans familj) att han sa: “Den som dör utan ett testamente har dött okunnighetens död.”

 

 

 

För att respektera islams råd och tillämpa den...

Föreläsning: 83:e predikan ur "Nahjul Balagha"       Sjung min vackra näktergal lovord och priser,
nu lyser ett ljus som aldrig går att släcka
Låt himlarna höra om Herrens nåd;
Om lejonet som föddes i hjärtat av Mecka   Vi välkomnar den heliga månaden Rajab med öppna hjärtan, månaden av Istighfar och...
Onlinekurs med Dr. Shomali; "Hur bevisar vi Guds existens?"

 

 

 

Har du någonsin undrat hur bevisar vi Guds existens?

Hur fungerar relationen mellan Gud, världen och den skapade människan? Hur kan det råda sådan orättvisa i...

Online föreläsning; "Islam 2021"     2021, ett nytt år med nya utmaningar.   Har vi kompassen rätt kalibrerad för att klara de prövningar som väntar oss? Vad behövs och vilka individer kan vi inspireras av?   I vår tid och rum finns det individer som manifesterar Guds ljus, och fungerar som levande lyktor av...
Fysiska program ställs in p.g.a. pandemin Med hänsyn till smittspridningen av Corona-viruset och regeringens senaste beslut gällande förbud mot allmänna sammankomster med fler än 8 personer, ställer Imam Ali Islamic Center in sina fysiska program från och med den 24 november tills annat meddelas.        Bild: Centrets bönesal...
Nya tillfälliga öppettider för kontoret under pandemin

 

Bild: Imam Ali Islamic Center:s kontor

 

 

Härmed vill vi informera våra besökare att under perioden 15 november 2020 till 15 januari 2021 kommer följande öppettider...

Sidor