Meddelande med anledning av Månaden Muharram

 
Meddelande med anledning av månaden Muharram (första månaden enligt den islamiska kalendern):
 
Vi tar emot månaden Muharram med djup vördnad och respekt för imam Hussein (frid vare med honom), profeten Muhammeds dotterson (Guds välsignelser vare med honom & hans familj).
 
Detta är en tid då vi som en samhällsgemenskap reflekterar över tragedin i Karbala och lär oss viktiga lektioner från Imam Husseins (fvmh) heroiska kamp för rättvisa. Imam Hussein (fvmh) är därmed den tidlösa förebild för alla fria människor och inte bara shiamuslimer. 
 
Imam Hussein, den älskade och ärorika figur inom islam, stod upp mot förtryck och orättvisa för att försvara sanningen och rättvisa. Han och hans lojala anhängare, kända som Ahl al-Bayt, profetens Muhammeds (Gvhf) hushåll mötte stora svårigheter och offrade sina liv i kampen för att upprätthålla rättvisa och värdighet.
 
Under denna heliga månad välkomnar vi våra medlemmar till Imam Ali Center för att delta i våra ceremonier och reflektioner. Det är en tid för oss att hedra Imam Husseins (fvmh) minne och fördjupa vår förståelse för hans viktiga budskap.
 
Vi vill även betona vikten av att lära sig mer om Imam Hussein (fvmh) och vad han kämpade för. Hans budskap om medkänsla, samexistens och rättvisa är tidlöst och har en djupgående inverkan på oss alla. Genom att fördjupa vår kunskap om Imam Husseins (fvmh) liv och gärningar kan vi dra nytta av de ovärderliga lärdomar imam Hussein (fvmh) har lämnat efter sig och använda dem som en vägledning i våra egna liv.
 
Vi ber också våra besökare att följa Imam Husseins budskap när det kommer till att visa omsorg och hänsyn för andras rättigheter. Vi behöver därför vara omtänksamma och respektera parkeringsregler såväl som andra praktiska frågor. Vi ber också, er grannar och förbipasserande, att ha förståelse för denna högtid då centret tar emot många besökare dessa dagar.
 
För mer information, vänligen kontakta imam Ali center.
 
 
 
 
 
----
Publicerad: 2023-07-19