Aktuellt i centret

Pressmeddelande med anledning av valet 2022     Att kunna delta i allmänna och fria val är en värdefull rättighet i Sverige. Imam Ali Islamic Centers uppmaning till alla röstberättigade i Sverige är att de nyttjar denna ynnest när...
Program i samband med Arbain       Låt mig vila vid din grav och stilla min längtan. Färden har varit lång, jag klarar inte väntan. I Karbala finner du mitt hjärta, åh Hussein...
Muharramprogram på svenska 2022   Vi närmar oss de heligaste dagarna på året, dagar präglade av sorg, saknad och smärta. Nu förbereder vi för att sörja en tragedi utan dess like och med denna sorg få läka våra sargade...
Tarbiyyah Principles for Parenting Media&Screens

 

Syftet med detta seminarium är att öka medvetenheten om inverkan av skärmar och media på Tarbiya (uppfostra barn), och att föreslå föräldrastrategier baserade på...

Eid al-Wilayah 2022

I samband med den ärofyllda dag som är Eid al-Wilayah annordnar Imam Ali Center ett program den 16:de Juli. Det blir svenskföreläsning av Sayyid Jarrar och anasheeds av...
Uppdaterad: Sommarläger 2022 + Anmälan      

 

Uppdatering (2022-07-05):

  På er begäran släpper vi ytterligare 10 madrass-platser för bröderna! Det har varit stor efterfrågan på fler platser på lägret....