Visselblåsare

Vet du något vi behöver veta?
Utan information från människor med insyn skulle många missförhållanden aldrig komma fram i ljuset.
Här kan du lämna uppgifter till oss som kan vara känsliga.
Vi läser allt som kommer in och tar tid på oss att granska.
Vi garanterar alla som önskar anonymitet – men kontaktuppgifter underlättar vår uppföljning.
Vi på Ibn Rushd Studieförbund är måna om att all vår verksamhet ska hålla god kvalitet och följa våra riktlinjer.