Regler för fastan (Ahkam)

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

“Troende! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er - kanske skall ni frukta Gud. “

 

Fasta betyder att avstå från en del handlingar (som kommer att förklaras i denna artikel), från och med tiden för böneutropet på morgonen (Fajr) ända till tiden för böneutropet vid solnedgången (Maghrib), i lydnad till Guds befallning.

Det stämmer att den troende gör sin plikt genom att avstå från dessa handlingar, men en fulländad och sann fasta handlar inte bara om att avstå från att äta och dricka och att inte utföra vissa andra handlingar, utan snarare är verkligheten av fastan att avhålla sig från synd och varje handling som människans ”jag” åtrår och som för människan bort från Gud. Denna föreskrivna fasta är ett hjälpmedel för att nå denna vördade station.

 

 

Fastans indelning[1]:      

1. Obligatorisk (wajib)

2. Förbjuden (haram)

3. Rekommenderad (mostahab)

4. Ogillad (makroh)

 

Obligatorisk fasta

·         Fasta under den Heliga månaden Ramadhan

·         Skuldfasta (qadha)

·         Straffasta (kaffarah)

·         Hyrd fasta[2] (istijari)

·         Fasta under 3:e dagen av I’tikaf[3]

·         Fasta istället för att ge offergåva under Hajj[4]

·         Fasta p.g.a. löfte eller ed (nazr, ’ahd och qasam)

Imam Khamenei och Ayatollah Sistani har åsikten att det inte är obligatoriskt för den äldste sonen att fasta (qadha) åt pappan om ens pappa struntar i fastan p.g.a. olydnad.[5]

 

Förbjuden fasta[6]

·         Fasta under Eid al-Fitr (1:a dagen i månaden Shawwal)

·         Fasta under Eid al-Qurban (10:e dagen i månaden Dhil Hijjah)

·         Fasta med löfte som medför synd

·         Fasta under 11:e, 12:e och 13:e dagen under Dhil Hijjah för någon som befinner sig i ”Mina” under Hajj

·         Tystnadsfasta[7]

·         Sammanhängande fasta[8] (wisal)

·         Fasta under sista dagen i Sha’ban med avsikt för första dagen i månaden Ramadhan

·         Rekommenderad fasta av ett barn om det irriterar fadern, modern eller farfarn.

·         Rekommenderad fasta av ett barn som fadern, modern eller farfarn har förbjudit (ihtiyat wajib)

·         Rekommenderad fasta av en kvinna vars man har förbjudit henne att fasta (ihtiyat wajib)

·         Rekommenderad fasta av en kvinna om det går emot mannens rättigheter (ihtiyat wajib).[9]

 

 

Rekommenderad fasta

Att fasta under alla dagar under året, förutom under obligatoriska, förbjudna eller ogillade dagar, är rekommenderat. Men vissa dagar har betonats mer och rekommenderats i högre grad. Några av dessa dagar är följande:

Under varje vecka på:

1.    Torsdagar

2.    Fredagar

 

 

Under varje månad (qamari, enligt islamisk tidsberäkning):

1.    Första onsdagen efter de första 10 dagarna

2.    13:e, 14:e och 15:e dagen

3.    Första och sista torsdagen under månaden

 

 

Under året:

1.    1:a och 3:e dagen i Moharram

2.    Profetens (S) födelsedag (17:e Rabi’ al-awwal)

3.    Hela månaden Rajab och Sha’ban

4.    Dagen då Profeten (S) officiellt utsågs till profet (27:e Rajab)

5.    Dagen Dahwol ardh (25:e Dhil Qa’dah)

6.    Dag 1 till dag 9 under Dhil Hijjah

7.    Dagen A’rafah, med krav på att fastan inte orsakar att man missar att recitera dua den dagen.

8.    Dagen Mobahalah (24:e Dhil Hijjah)

 

Första dagen i  den persiska kalendermånaden Farvardin.[10]

 

 

 

Ogillade dagar

·         Rekommenderad fasta av en gäst utan värdens tillåtelse

·         Rekommenderad fasta av en gäst som värden förbjudit

·         Rekommenderad fasta av ett barn utan pappans eller mammans tillåtelse

·         ’Ashuradagen

·         ’Arafahdagen, om det orsakar att man missar att recitera dua den dagen

·         En dag som man inte vet är ’arafahdagen eller Eid al-Qurban[11]

 

 

 

Fastans avsikt

1.       Att fasta enligt islam, handlar inte om att nå materiella fördelar, utan detta är ett förbund med världens Herre och räknas som Gudsdyrkan, och måste utföras med en ren avsikt för närhet till Gud och lydnad till Guds lagar och inte vara till för att tjäna andras ögon och respekt (göra riya) eller att visa sig själv i bättre dager inför andra.[12]

2.       Det går att göra avsikt för att fasta varje kväll under månaden Ramadhan, för att fasta nästkommande dag, och det är bättre att göra avsikt för att fasta hela månaden under den första kvällen till månaden Ramadhan.[13]

3.       För en obligatorisk fasta, bör inte avsikten försenas till efter morgonens böneutrop utan ursäkt.[14]

4.       För en obligatorisk fasta, om man har en ursäkt, som glömska eller resa, och inte gjort avsikt för att fasta, om man inte utfört något som bryter fastan, kan man göra avsikt fram till Zohr, och fastan är inte giltig om man gör avsikt efter Zohr.

5.       Det är inte nödvändigt att man gör avsikt muntligt, utan det räcker att ha avsikten för att följa Guds befallning och avhålla sig från handlingar som bryter fastan, mellan morgonens böneutrop fram till solnedgångens böneutrop.[15]

6.       Tiden för att göra avsikt för en rekommenderad fasta är fr.o.m. kvällens början och ända fram till den tidpunkt som behövs för att göra avsikt innan maghrib, så att om man inte utfört någon handling som bryter fastan och gör avsikt för att fasta en rekommenderad fasta, är fastan giltig.[16]

7.       Den som har skuldfasta eller någon annan obligatorisk fasta, kan inte utföra en rekommenderad fasta, och om den glömt bort det och före Zohr kommer på det, kan han/hon ändra avsikt till den obligatoriska fastan och om personen kommer på det efter Zohr är fastan ogiltig.[17]

8.       Den som blivit hyrd att fasta istället för en avliden person, kan utföra en rekommenderad fasta utan problem.[18]

9.       Om man tvekar om det är sista dagen i Sha’ban eller första dagen i månaden Ramadhan, och fastar med avsikt för qadha eller liknande, och under dagen kommer till insikt att det är månaden Ramadhan, måste man göra avsikt för fasta under månaden Ramadhan, och om det senare visar sig att det var månaden Ramadhan, räknas fastan som en fasta under månaden Ramadhan.[19]

 

Fråga: Kan någon som är skyldig att ta igen fasta från månaden Ramadhan, göra Nazr och utföra en Nazrfasta?

Svar: Nej, det går inte.[20]

 

-------------------------------------------------------------

Handlingar som bryter fastan (mobtilaat)

 

Den fastande måste avstå från en del handlingar fr.o.m. morgonens böneutrop fram till solnedgångens böneutrop och om man inte avstår från dessa handlingar, blir fastan ogiltig. Dessa handlingar som bryter fastan kallas för ”fastans mobtilaat”, som är följande:

·         Äta och dricka

·         Tillskriva Gud och Profeten (S) och Hans Höghets efterträdare (A) lögner

·         Svälja tjockt damm (ihtiyat wajib)[21]

·         Doppa hela huvudet i vatten (ihtiyat wajib)[22]

·         Spy avsiktligt

·         Samlag

·         Onanera

·         Stanna kvar i spirituellt orent tillstånd (janabah eller Haidh och Nifas som är p.g.a. mens) ända till morgonens böneutrop

·         Injicera rektalvätska[23]

 

 

Äta och dricka

1.       Om den fastande personen avsiktligt äter eller dricker någonting, blir fastan ogiltig, även om det som ätits eller druckits inte är något av det vanliga, som t. ex. jord eller olja, eller om det är av liten mängd, som t. ex. att äta brödsmulor eller svälja vattendroppar (som inte är saliv).[24]

2.       Om någon avsiktligt sväljer något som fastnat i tänderna, blir fastan ogiltig. Men om man råkat svälja det oavsiktligt blir fastan inte ogiltig.[25]

3.       Att svälja saliv gör inte fastan ogiltig, även om det är av stor mängd.[26]

4.       Om den fastande personen p.g.a. glömska (vet inte att hon fastar) äter eller dricker någonting, blir fastan inte ogiltig.[27]

5.       Man kan inte avbryta fastan p.g.a. svaghet, men om svagheten är av en sådan grad att det vanligtvis inte går att uthärda det, är det inga problem att avbryta fastan.[28]

6.       Fastan blir inte ogiltig om man sväljer slem från gomen eller halsen, så länge som det inte har nått munnen. [29]

 

 

Svälja tjockt damm

1.       Om den fastande personen sväljer tjockt damm, blir fastan ogiltig (ihtiyat wajib), även om det tillhör kategorin mat, som t. ex. mjöl, eller något som inte är mat, som t. ex. jord.[30]

2.       I dessa fall blir fastan inte ogiltig:

·         Om det inte är tjockt damm (t. ex. spray)

·         Om det inte når halsen (når endast munnen, men sväljs inte)

·         Om det ofrivilligt når halsen och det inte är möjligt att få ut det

·         Vet inte att han/hon fastar (har glömt bort det)

·         Tvekar om tjockt damm har nått halsen eller inte.[31]

Enligt obligatorisk försiktighet (Ihtiyat Wajib), ska en person som fastar inte tillåta rök från cigaretter, tobak eller liknande saker att nå halsen. (Imam Khamenei och Ayatollah Sistani).[32]

Ayatollah Sistani har åsikten om att det inte är något problem för någon som lider av astma att använda sig av en inhalator.[33]

Imam Khamenei anser att enligt ihtiyat wajib blir fastan ogiltig om en astmapatient använder sig av en inhalator och bör inte använda sig av den om det går. Om det är svårt eller omöjligt att fasta utan att använda medicinen, är det tillåtet att använda den. Men det är enligt försiktighet att inte utföra någon annan handling som bryter fastan och göra om fastan utan att använda den, om det är möjligt.[34]

 

 

Tillskriva Gud och Profeten (S) lögner

1.       I varenda fall som nämns nedanför, blir fastan ogiltig om man avsiktligt tillskriver Gud, Profeten (S) eller någon av de 12 imamerna (A) lögner. Enligt ihtiyat wajib blir fastan även ogiltig om man tillskriver HH.[35] Zahra (A) eller resterande profeter (A) lögner.

 

-          Om det sker muntligt, skriftligt, signaleras, eller att någon handling utförs så att en lögn kan förstås av den handlingen.

-          Tydligt eller indirekt

-          Lögn som hittats på av en själv eller av någon annan person

-          Påstående eller svar på någon fråga[36]

-          Upprepa en lögn som någon annan hittat på, men att citera någon annan är inget problem.[37]

 

 

Doppa hela huvudet i vatten

Imam Khamenei har åsikten om att enligt Ihtiyat Wajib bryter det fastan, och enligt Ayatollah Sistani bryter det inte fastan.

Att spy

1.       Varje gång som den fastande personen avsiktligt spyr, även om det är p.g.a. sjukdom, blir fastan ogiltig.[38]

2.       Om den fastande personen utan fri vilja eller oavsiktligt spyr, blir fastan inte ogiltig.[39]

 

 

Onanering

1.       Om den fastande personen onanerar; alltså gör något med sig själv så att sädesvätska kommer ut, blir fastan ogiltig.[40]

2.       Om sädesvätska ofrivilligt kommer ut från den fastande personen, t. ex. under sömn, blir fastan inte ogiltig.[41]

 

 

Stanna kvar i spirituellt orent tillstånd fram till morgonens böneutrop

Om den spirituellt orene personen (jonob), inte utför ghosl före morgonens böneutrop, eller om den har som ansvar att utföra tayammom, och inte utför tayammom, blir fastan i vissa fall ogiltig, några av dessa fall är följande:

1.       Om personen avsiktligt inte utför ghosl före morgonens böneutrop (Fajr), eller om den har som ansvar att utföra tayammom, och inte utför tayammom:

·         Under månaden Ramadhan eller när någon har skulddagar kvar från månaden Ramadhan (Qadha), blir fastan ogiltig.

·         Under övriga dagar är fastan giltig.[42]

 

2.       Om den som är jonob (spirituellt oren) glömmer bort att göra ghosl eller tayammom under månaden Ramadhan, och efter en eller några dagar kommer på det, måste dessa dagar fastas om på nytt.[43]

3.       Om den fastande personen, blir jonob under sömnen, är det inte obligatoriskt att utföra ghosl på momangen och dennes fasta är giltig.[44]

4.       Om den som är jonob på kvällen under månaden Ramadhan vet att han/hon inte kommer att vakna före morgonens böneutrop, ska denne inte gå och lägga sig för att sova, och om denne går och lägger sig och inte vaknar, är fastan ogiltig.[45]

 

 

 

Stanna kvar i Haidh och Nifas

Ayatollah Sistani har åsikten att en kvinna som har Haidh måste utföra ghusl, men om hon inte gör det, vare sig det är ghosl kobra eller ghosl wosta, är fastan giltig.

Imam Khamenei har åsikten att om en kvinna under månaden Ramadhan, före morgonens böneutrop är ren från blod, och avsiktligen inte utför ghosl före böneutropet, eller om hennes ansvar var att göra tayammom men inte gjort tayammom, är hennes fasta ogiltig.

 

 

Injicera rektalvätska

1.       Fastan blir ogiltig om man injicerar rektalvätska (flytande), även om det är p.g.a. tvång eller för att bota en sjukdom.[46]

2.       Användning av bedövande eller lindrande stolpiller bryter inte fastan.[47]

 

 

Grundregel

Ingen av dessa handlingar som bryter fastan (mobtilaat) bryter fastan om de utförts utan avsikt, förutom att stanna kvar i orent spirituellt tillstånd (janabah) under månaden Ramadhan och qadha för den heliga månaden.[48]

 

 

Några makrohaat under fastan (som gör att man får mindre belöning av fastan):

1.       Utföra någon handling som orsakar svaghet; t. ex. att ge blod.

2.       Lukta på väldoftande växter (att parfymera sig är inte makroh).

3.       Blöta ned kläder som man har på kroppen.

4.       Borsta tänderna med en blöt tandborste.

5.       Dra ut tänder och varje handling som orsakar att blod börjar rinna från munnen.[49]

 

Skuldfasta (Qadha)

Om någon inte fastar under den bestämda tiden, måste den personen fasta en annan dag istället för den dagen. Alltså kallas det fastande som görs efter dess bestämda tid för ”skuldfasta” (Qadha för fastan).

 

Fastans böter (Kaffarah)

1 – Om man avsiktligt inte fastar under månaden Ramadan, eller avsiktligt bryter fastan, blir både Qadha och Kaffarah obligatoriskt för den personen.[1]

2 – Kaffarah är en böter som ges om man brutit en bestämd fastedag och är ett av följande:

·         Befria en slav

·         Fasta två månader, och 31 av dessa dagar måste fastas kontinuerligt.

·         Ge mat till 60 fattiga personer, så att var och en av dem får äta en måltid och bli mätta, eller så kan man ge en ”Modd” (ca 750 gram) mat (t. ex. vete, korn eller bröd) till var och en av dem.[2]

3 – Någon som fått en obligatorisk böter, måste utföra ett av ovanstående tre alternativ, och eftersom det inte är möjligt att befria en slav idag, måste man utföra antingen det andra eller tredje alternativet. Om ingen av dessa är möjliga att utföra, måste man ge så mycket mat man kan till fattiga, och om man inte heller kan ge mat, måste man be Gud om förlåtelse (göra Istighfar).[3]

4 – Någon som vill betala böter genom att fasta två månader istället för fastan under månaden Ramadan, måste först fasta 31 dagar kontinuerligt, och om resterande dagar inte fastas kontinuerligt är det inget problem.[4]

 

 

I följande fall är det endast obligatoriskt att göra om fastan (Qadha), och de har ingen Kaffarah:

1 – Om den fastande personen avsiktligen spyr.

2 – Om man glömt bort att utföra Ghosl (stora tvagningen) för Janabah under månaden Ramadan, och med detta tillstånd fastat en eller flera dagar.

3 – Om man brutit fastan under månaden Ramadan utan att ha undersökt om det blivit Fajr (gryning) eller inte. T. ex. att man dricker vatten och sedan förstår att det blivit Fajr innan man drack.

4 – Om någon säger till en att det inte blivit Fajr ännu, och man litar på den personen, och utför något som bryter fastan, och man sedan kommer till insikt att det var Fajr och personen sagt fel.[5]

5 – Dagar som man inte kunnat fasta på p.g.a. resa.[6]

6 – Under de dagar som kvinnor haft Haidh eller Nifas (två typer av mens).[7]

7 – Om man utfört en handling som bryter fastan p.g.a. att man inte haft kunskap om en regel och inte kunnat lära sig den regeln, eller inte överhuvudtaget uppmärksammat den regeln.[8]

8 – Om man inte kunnat fasta p.g.a. sjukdom, och sjukdomen försvunnit efter månaden Ramadan.[9]

 

 

I följande fall behöver man endast för varje dag som man missat, ge en Modd mat till fattiga:

1 – Om man inte kan fasta p.g.a. sjukdom, och sjukdomen sträcker sig i över ett år till, ska man ge en Modd mat för varje dag som man missat att fasta. Och om sjukdomen varar i flera år, måste man fasta om (Qadha) för det sista året, och ge en Modd mat för varje dag som man missat för åren innan.

2 – Någon som p.g.a. hög ålder, upplever stora svårigheter med att fasta, och även efter månaden Ramadan inte kan fasta om den (Qadha).

3 – Om man har en sjukdom som gör att man blir väldigt törstig, och p.g.a. det upplever stora svårigheter med att fasta, och inte heller kan fasta om (Qadha) efter månaden Ramadan.

 

 

I följande fall måste man fasta om de dagar man missat och för varje dag även ge en Modd mat till fattiga:

1 – Med ursäkt, t. ex. p.g.a. resa, inte fastat, och efter månaden Ramadan så har ursäkten försvunnit och fram till nästa månad av Ramadan avsiktligt inte fastat om (gjort Qadha), ökas inget gällande Qadha eller att ge mat till fattiga, detsamma gäller även om man inte fastar om det man missat under om nästkommande år.[10]

2 – Om man har en ursäkt, och har avsikten att efter att ursäkten försvunnit, fasta om de dagar man har missat, och innan man gör om fastan, dyker en till ursäkt upp, och man därför inte hinner fasta om innan nästa Ramadan-månad, måste man enligt obligatorisk försiktighet (ihtiyat wajib) fasta om och även ge en Modd mat.[11]

3 – Om man slarvar gällande att göra om fastan, och man får ont om tid att utföra den, och en ursäkt dyker upp och hindrar en från att fasta.[12]

4 – Om man har en sjukdom så att man blir väldigt törstig, och fastan är något som normalt sett är väldigt svårt att uthärda; om man kan göra om fastan vid ett senare tillfälle, måste man göra det (ihtiyat wajib) utöver att ge en Modd mat för varje dag man missat.[13]

5 – Om en kvinna är nära på att föda barn, och fastan orsakar skada för barnet och därför inte kan fasta.[14]

6 – Om en kvinna är nära på att föda barn, och fastan orsakar skada för henne, och därför inte kan fasta, ska hon göra om fastan, och enligt ihtiyat wajib ska hon ge en Modd mat för varje dag hon missat.[15]

7 – Om en kvinna ammar, och hennes mjölk är av liten mängd, och därför orsakar skada för barnet om hon fastar.[16]

8 – Om en kvinna ammar, och hennes mjölk är av liten mängd, och fastan orsakar skada för henne, måste hon göra om fastan och enligt ihtiyat wajib ge en Modd mat för varje dag hon missat.[17]

9 – P.g.a. en ursäkt, förutom sjukdom, som t. ex. resa, och inte fastar under månaden Ramadan, och ursäkten kvarstår fram till nästa månad av Ramadan, måste man gör om fastan och enligt ihtiyat mostahab ge en Modd mat för varje dag man missat.[18]

 

 

Regler gällande Qadha och Kaffarah (böter)

1 – Det är inte nödvändigt att man gör om fastan omedelbart, men enligt ihtiyat wajib måste man göra om fastan innan nästkommande månad av Ramadan.[19]

2 – Imam Khamenei har åsikten att om man har skuld att fasta några Ramadan-månader, spelar det ingen roll vilken av dem man väljer att fasta om, men om man får ont om tid till att fasta om den senaste månaden; t. ex. om det bara är 10 dagar kvar till månaden Ramadan, och man har 10 dagar i skuld från den senaste månaden Ramadan, måste man fasta om de dagarna först. Ayatollah Sistani anser att det är rekommenderat att börja med att fasta om den senaste månaden i det senaste fallet.[20]

3 – Man ska inte slarva gällande att betala sin kaffarah, men det är inte nödvändigt att betala den omedelbart.[21]

4 – Om det blir obligatoriskt för en att betala kaffarah, och inte betalar den, och några år passerar, adderas ingenting extra på det.[22]

5 – Om man påbörjat att fasta om en fasta från månaden Ramadan, och om man avsiktligen bryter fastan efter Zohr, måste man ge en Modd mat till 10 fattiga (en Modd till var och en), och om man inte kan ge mat, måste man enligt ihtiyat wajib fasta tre dagar på raken.[23]

Imam Khamenei och Ayatollah Sistani har åsikten om att det är ihtiyat mostahab att betala kaffarah för alla tre formerna, om någon bryter fastan med en förbjuden handling, som t. ex. att onanera. Alltså man måste då befria en slav, fasta två månader, och ge mat till 60 fattiga personer. Om det inte är möjligt att utföra alla dessa, måste man utföra de som man har möjlighet till att utföra.[24]

 

 

I dessa fall är inte Qadha obligatorisk, och inte heller Kaffarah

1 – Under ens dagar av förnekelse (Kofr) för någon som nyligen konverterat till islam.[25]

2 – Om någon p.g.a. ålderdom inte kan fasta, och inte heller kan fasta om efter månaden Ramadan. Men om det är svårt för denne att fasta, måste denne ge en Modd mat till en fattig person för varje dag den missat.[26]

 

 

Skuldfasta tillhörande ens pappa och mamma

Om pappan i en familj dör, måste den äldste sonen i familjen utföra pappans skuld gällande böner och fastan.[27] Imam Khamenei har åsikten att enligt ihtiyat, är det obligatoriskt för den äldste sonen att utföra moderns skuldfasta. Enligt Ayatollah Sistani, är det inte obligatoriskt.[28]

 

 

Resenärens fasta

En resenär som måste be två enheter istället för fyra enheter under resan, ska inte fasta under resan, men måste istället fasta om de dagarna senare, och för en resenär som ber fullständigt (tamam), t. ex. någon som har ett jobb som innebär att resa, är det obligatoriskt för denne att fasta under resan.[29]

 

 

En regel gällande resenärens fasta

När resenären påbörjar resan:

1.       Före Zohr, och når Tarakhos-gränsen[30], blir fastan ogiltig. Om man bryter fastan innan den gränsen, måste man enligt ihtiyat wajib betala kaffarah.

2.       Efter Zohr, är fastan giltig och man ska inte bryta sin fasta.

När resenären återvänder och:

1.       Anländer före Zohr till sin hemstad (Watan) eller någon plats som denne har för avsikt att stanna på i minst 10 dagar:

a)      Om man inte utfört någon handling som bryter fastan, så måste man ha för avsikt att fasta, och fasta klart den dagen och då är fastan giltig.

b)      Om man utfört någon handling som bryter fastan, är det inte obligatoriskt att fasta den dagen, och man måste fasta om den dagen vid ett senare tillfälle.

2.       Om man anländer efter Zohr är fastan ogiltig och man måste fasta om (Qadha).[31]

När man återvänder från sin resa, spelar det ingen roll om man nått Tarakhos-gränsen, utan kravet är att man når sin hemstad eller den plats som man vill stanna i 10 dagar på. Om man t. ex. före Zohr återvänder från sin resa och det är månaden Ramadan kan man inte börja fasta när man passerat Tarakhos-gränsen.

 

 

En viktigt punkt

Det är inget problem i att resa under månaden Ramadan, men det är ogillat (makroh) om det är för att fly från att fasta.[32]

 

 

Metoder för att fastställa första dagen i den islamiska kalendermånaden

1 – Man själv skådar nymånen.

2 – Några, som när du hör dem inger övertygelse, berättar att de har sett nymånen, och även varenda sak som gör dig övertygad.

3 – Två rättvisa personer säger på kvällen att de har sett nymånen.

4 – Om trettio dagar av månaden har passerat, blir det automatiskt en ny månad.[33]

Imam Khamenei har åsikten att om ledaren (Haakim) i religiös lag beordrar att det blivit ny månad, fastställs den första dagen i månaden för alla, även de som följer en annan rättslärd (Marja’) måste agera enligt ordern.[34] Ayatollah Sistani har åsikten att den nya månaden inte fastställs med denna utfärdade order, men eftersom det är en order (Hokm), måste man lyda den, förutom i de fall där man är säker på att denna order är felbedömd.[35]

 

 

Några punkter

1.       Första dagen i månaden fastställs inte genom astronomers prognoser, men om man blir övertygad av deras uttalanden, måste man handla i enlighet med det.[36]

2.       Om den nya månaden fastställts i ett annat land eller stad, betyder det inte att det blivit ny månad för en själv, förutom om dessa två platser är nära till varandra eller att man vet att de delar samma horisont. [37]

3.       Under en dag som man inte vet är sista dagen i månaden Ramadan eller första dagen i Shawwal, måste man fasta, men om man kommer till insikt före solnedgången (Maghrib) att det är första Shawwal, måste man bryta fastan, eftersom det är förbjudet att fasta den dagen.[38]

 

  


[1] توضیح المسائل, م 1658 و 1710

[2] المصدر النفسه, م 1660

[3] المصدر النفسه

[4] المصدر النفسه, م 1661

[5] المصدر النفسه, م 1688

[6]تحریر الوسیلة, ج 1, ص 298, م 4

[7]العروة الوثقی, ج 2, فصل فی شرایط وجوب الصوم, الخامس, ص 390, م 3

[8] توضیح المسائل, م 1659

[9] تحریر الوسیلة, ج 1, القول فی قضاء صوم شهر رمضان, ص 299, م 9

[10] توضیح المسائل, م 1705 و 1709

[11] المصدر النفسه, م 1706

[12] المصدر النفسه, م 1706

[13] المصدر النفسه, م 1727

[14] المصدر النفسه, م 1728

[15] المصدر النفسه, م 1728

[16] المصدر النفسه, م 1729

[17] المصدر النفسه, م 1729

[18] المصدر النفسه, م 1703

[19]ص 298, م 4  تحریر الوسیلة, ج 1, القول فی قضا شهر رمضان,

[20] توضیح المسائل, م 1698

[21] المصدر النفسه, م 1684

[22] المصدر النفسه, م 1685

[23] المصدر النفسه, م 1687

[24] Lärobok i ahkam av Mohammed Hoseyn Fallahzade, s. 432.

[25] توضیح المسائل, م 1695

[26] المصدر النفسه, م 1725 و 1726

[27]تحریر الوسیلة, ج 1, القول فی صلاة القضاء, ص 227 م 16 - توضیح المسائل, م 1712 و 1390

[28] Lärobok i ahkam av Mohammed Hoseyn Fallahzade, s. 433

[29] توضیح المسائل, م 1714

[30] Tarakhos-gränsen är ca 3-4 km från stadens slut. Imam Khamenei har åsikten att den är när stadens murar inte syns och stadens böneutrop inte hörs därifrån. Ayatollah Sistani har åsikten att gränsen är när stadens folk inte ser en där, och man själv heller inte ser stadens folk där.

[31] توضیح المسائل, م 1714 – 1721 – 1722 - 1723

[32] المصدر النفسه , م 1715

[33] المصدر النفسه , م 1730

[34]اجوبة الاستفتاءات, س 848, توضیح المسائل, م 1731

[35] آموزش فقه, فلاح زاده, ص 433

[36] توضیح المسائل, م 1732

[37] المصدر النفسه, م 1735

[38] المصدر النفسه, م 1737

 [1] العروة الوثقی, ج 2, کتاب الصوم, فصل 15, ص 240

[2] Hyrd fasta är en fasta som någon blir betalad för att utföra istället för en avliden person.

[3] I’tikaf betyder att man stannar i en moské under en längre tid för att dyrka Gud utefter föreskriva regler.

[4] Om en pilgrim inte kan ge offergåva, måste han istället fasta tre dagar under Hajj och sju dagar efter Hajj.

[5] عروة الوثقی, ج 2, فصل فی اقسام الصوم, ص 240 و 241, توضیح المسائل, م 1390.   

[6] العروة الوثقی, ج 2, کتاب الصوم, فصل 15, ص 243 و 244

[7] Tystnadsfasta betyder att man har avsikt för att inte tala med någon.

[8] Sammanhängande fasta är att man avsiktligt fastar två dagar på raken utan att göra något som bryter fastan mellan dessa två dagar.

[9] تحریر الوسیلة, ج 1, القول فی اقسام الصوم, ص 303, توضیح المسائل, م 1739 الی 1742

[10] تحریر الوسیلة, ج 1, القول فی اقسام الصوم, ص 302, توضیح المسائل, م  1748,العروة الوثقی, ج 2, کتاب الصوم, فصل 15, ص 240

[11]   تحریر الوسیلة, ج 1, القول فی اقسام الصوم, ص 303, توضیح المسائل, م  1747

[12] توضیح المسائل, م  1550

[13] المصدر النفسه, 1551

[14] المصدر النفسه, 1554-1561

[15] المصدر النفسه, 1550

[16] المصدر النفسه, 1553

[17] المصدر النفسه, 1563

[18] المصدر النفسه, 1563

[19] المصدر النفسه, 1568-1569

[20] استفتاآت, ج 1, ص 336, س 97

[21] Imam Khamenei och Ayatollah Sistani anser enligt ihtiyat wajib att fastan blir ogiltig om den fastande sväljer tjockt damm.

[22] Ihtiyat Wajib enligt Imam Khamenei, enligt Ayatollah Sistani bryter det inte fastan.

[23] Rektalvätska (lavemangvätska) är vätska i en behållare som töms i ändtarmen.

توضیح المسائل, م 1572

[24] المصدر النفسه , م  1573

[25] المصدر النفسه , م  1577

[26] المصدر النفسه , م  1579

[27] المصدر النفسه , م  1575

[28] المصدر النفسه , م  1583

[29] المصدر النفسه , م  1580

[31] تحریر الوسیلة, ج 1,  کتاب الصوم,القول فیما یجب الامساک عنه, ص 285 و 286, الثامن. , توضیح المسائل, م 1603 الی 1607

[32] Islamic Laws by Ayatollah Sistani, no. 1615.

[35] Hennes Höghet

[36] استفتاآت, ج 1, ص 305, س 6.

[37] التحریر الوسیلة, ج 1,  کتاب الصوم,القول فیما یجب الامساک منه, ص 284 و 285, توضیح المسائل, م 1596 الی 1604

[38]  توضیح المسائل, م 1646

[39] المصدر النفسه,  م 1646

[40] المصدر النفسه,  م 1588

[41] المصدر النفسه,  م 1589

[42] المصدر النفسه,  م 1619 الی  1631

[43] المصدر النفسه,  م 1622

[44] المصدر النفسه,  م 1632

[45] المصدر النفسه,  م 1625

[46] المصدر النفسه,  م 1645

[47] المصدر النفسه

[48]تحریر الوسیلة, ج 1,  کتاب الصوم,القول فیما یجب الامساک منه, الخامس و مسئلة 18

[49] توضیح المسائل, م 1657