Aktuellt i centretUttalande

Pressmeddelande med anledning av Uppdrag Gransknings reportage 2022-05-11

Onsdag den 11 maj 2022 sänder SVT:s Uppdrag Granskning ett reportage i vilket mut’ah behandlas. För shiamuslimer innebär mut’ah i princip ett krav på samtycke vid relationer.
I reportaget framkommer det allvarliga anklagelser om missbruk hos religiösa företrädare såväl som information om utsatthet hos kvinnor. Detta blir nu en prioritet för samfundet.
ISS har inlett en intern utredning för att klarlägga om någon av samfundets företrädare förespråkar att mut’ah används på ett sätt som strider mot svensk lag och den shiamuslimska traditionens etiska principer. ISS har vid årsstämman den 7 maj 2022, agerat omedelbart med att bland annat, frysa bidrag till berörda medlemsorganisationer och stängt av de inblandade personerna.
Vi hänvisar alla frågor och alla som känner oro över det som framkommit i Uppdrag Granskning att ta kontakt med info@shiasamfund.se Är du en tjej eller kvinna som vill tala anonymt och behöver stöd kan du alltid kontakta vår stödlinje, Systerlinjen. (systerlinje@iaic.se)
Islamiska Shiasamfunden i Sverige
Stockholm 2022-05-11

Related Articles

Back to top button