Aktuellt i centret

Imam Ali Islamic Centers uttalande om valet 2018

Bild: emmaboda.se

Den 9:e september använder folket sin rösträtt; genom ett aktivt val ger vi förtroende till partier och individer som får myndighet under en fyraårig mandatperiod. Vissa partier har direkt eller indirekt uttalat sig negativt om olika utsatta grupper i samhället, något som utökar segregeringen.

Det är onekligt att vissa partier ser mångfalden som en last för samhället. Vi liksom många andra komponenter i samhället anser att mångfalden är en rikedom för Sverige, något som bör bevaras. Det är därmed en medborgerlig skyldighet att använda vår rättighet, dvs. rösträtten, för att minska integrationsfientliga partier inflytande och myndighet över staten.

Svenska muslimer är en del av Sverige och bör således bl.a. genom nyttjande av sin rösträtt motverka partier som har haft en lång historia av uttalanden som tydligt bidrar till en hätsk miljö på den politiska såväl som samhälleliga arenan.

Det kommande valet är viktigt ur många synvinklar och därav också extra angeläget att alla medverkar i processen. Vi uppmanar därför våra medlemmar, och andra som läser detta, att noga studera vilka av partierna är för ett samhälle som integrerar olika grupper och bildar till en harmonisk atmosfär i vår vardag och ge dem förtroende.

Imam Ali Islamic Center

Järfälla – 31 augusti 2018

Related Articles

Back to top button