Aktuellt i centret

Imam Ali Islamic Center i ett brev till UD: Stifta en lag som förbjuder kränkning mot religionen

I samband med andra muslimer i hela världen, fördömde Imam Ali Islamic Center i ett brev till utrikesministern Carl Bildt, den amerikanska filmen om profeten Muhammed (S).

 

Brevet överlämnades till utrikesdepartmentet idag tisdag.

 

Så här skrev centret till U-ministern:

 

I Guds Namn

Respekterade utrikesministern herr Carl Bildt

 

Än en gång och i strid mot alla frihetsprinciper förolämpas den siste Profeten, som meddelade den sista uppenbarelsen för hela mänskligheten, av en grupp fräcka människor.

 

Vi fördömer starkt producering och spridning av sådana filmer som har till syfte att sprida hat och oroligheter bland olika folkgrupper. Den senaste nidfilmen mot Profeten Muhammad strider mot de givna principer som bör gälla för fredligt samexistens bland olika grupper i ett samhälle.

 

Imam Ali Islamic Center, som är en av de största islamiska församlingarna i Skandinavien, vill därmed uppmärksamma er om följande:

 

1. En av de viktigaste principerna för fredlig samexistens, är att olika religioner, trosuppfattningar och ideologier respekteras. Nidfilmen ifråga är en förolämpning av alla muslimer, vilka utgör en fjärdedel av jordens invånare. Det är därför en skymf mot principen om fredlig samexistens och respekt för oliktänkande.

 

2. Koranen lär oss att acceptera kritik och diskutera med oliktänkare men att förolämpa profeter, helgon och respekterade personligheter för olika religioner bland annat islam, kristendomen och judendomen är en vridig akt som ämnar till ödeläggning av fredligt samexistens och bör därför fördömas av de som vill ta vara eller främja fred.

 

3. Många av fientliga aktioner mot muslimer, särskilt efter 11 september, skedde på grund av okunnighet om islam och dess gudomliga principer. Producering av nidfilmer och nedvärderande karikatyrer, enligt vår uppfattning, bottnar i okunnigheten om islam. Men den senaste filmen såsom producenten själv medger i intervju med israeliska och amerikanska medior drivs medvetet och mot politiska mål. Vi anser att dessa drivkrafter ämnar öka islamfientligheten som i sin tur banar väg för fientliga aktioner, vilka politiker bär ett stort ansvar att stoppa.

 

4. Vi anser att den senaste nidfilmen ingår i ett led av ett systematiskt arbete som sponsras av grupper vars syfte är att skapa oroligheter mellan muslimer och andra grupper.

 

5. Trots att filmen har kränkt muslimernas känslor men detta får inte leda till att attackera amerikanska eller andra ambassader världen över. Vi fördomar därför även sådana attacker eftersom vi tror på att islam har ett fredligt budskap.

 

6. Vi förväntar oss att svenska UD att förmedla vårt klagomål till det internationella samfundet och önskar att både svenska UD och det internationella samfundet fördömer nidfilmen och alla liknande aktioner.

 

7. Till sist föreslår vi, på alla svenska muslimers vägnar, att stifta en lag i landet som kriminaliserar skymf mot alla religioner. Detta för att garantera den fredliga samexistensen i vårt samhälle. Vi hoppas att Sverige ska vara en pionjär i att stifta en sådan lag och garantera de givna mänskliga rättigheterna.

 

 

Imam Ali Islamic Center

Stockholm 2012-09-18

 

 

 

Bilaga till:
FN: s sändebud i Sverige
USA ambassadör i Stockholm
Sveriges islamiska riksförbund
Sveriges TV4
Dagens Nyheter

 

Related Articles

Back to top button