Dialog om Taqlid mellan mig och min far

I början av dialogen om Taqlid sa min far:

 

- Låt mig först förklara för dig vad Taqlid är.

 

Taqlid är att du som lekman följer en jurist i religiösa praktiska frågor. Då implementerar du juristens rättsliga åsikt (fatwa). Det är som om delar på ansvaret jämlikt med juristen. Även han kommer att stå till svars inför Allah gällande det du följer hans fatwa i.

 

 

 

 

 

 

 

Varför gör vi Taqlid?

- Vid detta laget vet du att Skaparen är ursprunget till Lagen. Han har föreskrivit åt dig speciella handlingar som du ska utföra och andra handlingar som du inte ska utföra. Men det är inte så enkelt att veta var gränsen går. Med det sagt kan du förstå några av Hans befallningar och förbud, beroende på din uppfostran och omgivning i stort sett.

Som du kanske vet, har islamisk sharialag täckt alla aspekter av ditt liv. Därför har den stipulerat ett antal regler för varje aspekt. Hur ska du kunna veta gränsdragningen av dessa regler medan du lever ditt liv? Hur ska du kunna vet vad som är halal att utföra och vad som är haram för att undvika det? Jag undrar om du för varje incident, må den vara liten eller stor, måste hänvisa till rättsliga bevis för att kunna härleda ett rättsligt beslut?

 

 

Varför inte?

- Det är en stor lucka mellan din tid och de tidiga dagarna av islam. Angelägenheter har blivit än mer komplicerade p.g.a. faktumet att många rättsliga texter har försvunnit; språket, skrivstilen och normer av uttryck har förändrats; rollen som förfalskare av profetiska traditioner haft har medfört en stor skada; detta har i sin tur lett till problem om vem som är genuin och inte genuin bland återberättarna av traditioner. Allt detta har gjort processen att nå en rättslig åsikt mycket svårare.

Låt oss hur som helst anta att du kunde säkerställa återberättarnas sanningshalt från varenda rättslig text och att du kunde förstå betydelsen av terminologin som användes. Tror du att du skulle kunna urskilja den multifacetterade och komplexa kunskapen av rättsvetenskap?

 

 

Vad ska jag göra då?

- Du måste vända dig till experterna inom detta fält, d.v.s. juristerna, och lära dig från dem om det du behöver veta om rättsliga beslut. Du efterliknar dem alltså. Detta är inte exklusivt reserverat för rättsvetenskap, snarare är det normen i varje vetenskap och fält. I modern civilisation finner du en expert för varje yrke inom varje fält som du vänder dig till om du behöver det.

Låt oss ta ett exempel. Låt det vara inom medicinvärlden. Om du blir sjuk, Gud förbjude, vad gör du då?

 

 

Jag rådfrågar en doktor och förklarar för honom om min sjukdoms symptom. Han kommer då att förskriva den passande medicinen för mig.

-Varför diagnostiserar du inte din sjukdom och förskriver medicinen själv?

 

 

Jag är ingen doktor.

- Det samma gäller för rättsvetenskap. Du måste rådfråga en jurist som kan förstå gränserna för Guds föreskrifter. Du måste söka dig till hans expertisa kunskap för att lösa dina rättsliga problem, om du skulle ha några. Detta fungerar på exakt samma sätt som när du söker dig till doktorns expertisa kunskap och använder dig av hans hjälp för att bota din sjukdom.

Sedan du inte sparar några ansträngningar i att leta efter en erfaren läkare i det fält han är specialist i, måste du leta efter den kunnigaste bland juristerna och följa denne. Det är på detta viset eftersom du behöver hans expertis i att förklara för dig gällande religiösa angelägenheter och visa för dig hur du ska handla enligt hans bedömningar så som han anser vara passande.

 

 

Hur kan jag veta att en speciell lärd är en jurist, och om han är den mest belästa och den bästa i sitt fält?

- Låt mig uttrycka det såhär: Hur kan du veta att en speciell läkare är bäst i sitt fält för att kunna lita på hans medicinska bedömningar?

 

 

Jag skulle kunna ta reda på det genom att fråga vederbörande och experter i medicinska angelägenheter. Jag skulle även kunna hitta honom genom bevis för hans vetenskapliga skicklighet och utbredda goda rykte bland allmänheten.

- Exakt! På samma sätt kan du ta reda på juristerna eller vilka av dem som är bäst.

Du må fråga en hängiven muslim om vem som har fläckfri karaktär, är pålitlig, rättvis, kunnig och expert på att ta reda på den personers vetenskapliga nivå inom ett speciellt fält.

Popularitet bland juristerna, som placerar honom i en annan liga jämfört med hans kamrater, på sådant vis att det leder till säkerhet gällande hans juridiska skicklighet och kunskap, är en annan väg att ta.

 

Finns det andra villkor, bortsett från juridisk expertis, som måste finnas hos juristen som vi måste följa?

- Han måste vara man, vuxen, klok, troende, rättvis, levande, av god härkomst, och inte visa tendenser till att begå misstag, glömma eller att vara ouppmärksam.

 

 

Nåväl. Här är jag, en fullt flygfärdig man. Jag vet ingenting om taqlid, vad ska jag mer göra?

- Du måste följa den skickligaste juristen av din tid. Handla utefter hans åsikt (fatwa) i de olika aspekterna av ditt liv. De kan relatera till handlingar av dyrkan, såsom tvagning, bönen, fastan, hajj, khoms (speciell skatt), zakat (speciell allmosa) o.s.v. Du måste även handla i enlighet med hans rättsliga åsikter gällande angelägenheter som transaktioner, såsom att köpa och sälja, bankaffärer, giftermål, Waqf, etc.

 

Jag följde min pappa i flera andra angelägenheter; att påbjuda om gott och förbjuda onda handlingar, tron på Allah, Hans profeter och sändebud och...

- Nej, tron på Gud och monoteism, Profeten Mohammeds (S) profetskap, de tolv imamernas ledarskap, och rättvisa är angelägenheter som går utanför taqlids område. De är religionens fundament. En muslim måste otvetydigt tro på dem. Genom att använda dina egna ansträngningar och intellektuella kapacitet som Allah har gett dig når du personlig tillfredsställelse och säkerhet i dessa frågor.
 

 

Nåväl. Har jag rätt att följa en jurist som är mindre kunnig?

- Du kan det, förutsatt att du inte känner till någon skillnad i åsikten tillhörande den juristen som du följer och den kunnigaste juristens åsikt i de frågor som du behöver handla utefter.

 

 

 

Föreställ er att jag väljer att följa den skickligaste juristen och det händer att han inte har en fatwa gällande speciella angelägenheter som gäller mig, eller att han har en fatwa, men jag inte var medveten om den, vad ska jag göra då?

- Du ska då förlita dig på fatwan till den som är näst kunnigast.

 

 

Tänk om alla andra jurister var på samma nivå gällande rättslig kunskap?

-Du må rådfråga den som är mer försiktig än andra i att ge sin åsikt.

 

 

Vad ska jag göra om alla är på samma nivå av fromhet och försiktighet?

-Du må handla utefter en fatwa tillhörande någon av dem, förutom i vissa situationer, då du måste handla med försiktighet (ihtiyat), jag kan inte förklara det för dig just nu.

 

 

Okej. Om det behövs, kan jag rådfråga läkaren för att veta hans bedömning av min hälsa. Hur kan jag ta reda på min jurists fatwa så att jag kan handla utefter den? Måste jag rådfråga honom gällande varenda angelägenhet?

-Det finns ett par sätt med vilka du kan ta reda på hans fatwa. Du kan fråga honom personligen. Du kan fråga andra personer som du litar på och som har kunskap om hans fatwa. Du kan referera till hans böcker, speciellt hans lagböcker (risalah ’amaliyyah), om du är säker på tillförlitligheten av kopian som du har.

 

 

Om detta är fallet, behöver jag inte leta längre bort än detta hus, eftersom jag inte kan hitta någon mer pålitlig person än du. Kan jag be om din hjälp gällande att ta reda på fatwan tillhörande min religiösa auktoritet (jurist)?

 

Jag kunde se ett brett leende på min faders ansikte; han sträckte på sig och glimten i hans ögon visade på att vi skulle börja med en livlig diskussion.
 

 

Författare: Ayatullah Ali al-Husayni al-Sistani

Källa: http://www.al-islam.org/jurisprudence-made-easy-ayatullah-ali-sistani/di...