PRESSMEDDELANDE: Med anledning av ytterligare koranbränning

 
 
Föraktfull Koranskändning utanför Irakiska Ambassaden - IAC Kräver Hårdare Åtgärder
 
Imam Ali Center (IAC) är djupt oroat över den senaste händelsen där extremister och muslimhatare återigen beviljats tillstånd att skända Koranen, denna gång utanför den irakiska ambassaden. Ett totalt respektlöst agerande som sårar och kränker svenska muslimer samt närmare två miljarder muslimer runt om i världen.
 
Sverige befinner sig nu i en diplomatisk kris till följd av, tillståndsgivande, av regelbundna skändningar av Koranen och andra heligheter, något vi ser bekymmersamt på. IAC uppmanar lagstiftande- såväl som verkställande myndigheter att betrakta koranbränningen som det hatbrott och hets mot folkgrupp det är, enligt svensk lag.
 
uppmaning: Kriminalisera skändningar av heligheter på rätt grund
IAC vill även poängtera att diplomatiska kriser eller frågor relaterade till rikets säkerhet inte ska vara grunden för framtida förbud och kriminalisering av skändningar, utan ett sådant förbud bör uteslutet handla om garantier att inte inskränka individers rätt att åtnjuta sina grundläggande rättigheter som stadgas i europakonventionen såväl som svensk grundlag.
 
Förkastliga tolkningar av yttrandefrihet kan inte användas som ursäkt för att rättfärdiga sådana avskyvärda handlingar. Svenska staten har en skyldighet att skydda alla sina medborgare, oavsett bakgrund och tro. Detta kan inte förhandlas.
IAC uppmanar alla i ledande positioner, som står upp för mänskliga fri- och rättigheter att ta ställning mot dessa aktningslösa handlingar och kräva omedelbart stopp för alla former av skändning av koranen såväl som andra heligheter. Vi måste agera tillsammans för att säkerställa en trygg och respektfull miljö för alla i vårt samhälle.
 
Imam Ali Center står starkt mot våld, hat och kränkning, och vi uppmanar alla att göra detsamma. Vi kräver att handlingar som denna beivras med kraftfulla åtgärder för att säkerställa att Sverige förblir en fristad för alla, oavsett bakgrund eller trosuppfattning.
 
 
Imam Ali Center
den 21 juli 2023