Fördömande, FN:s observatörer: ”Israel är på väg att genomföra etnisk rensning i Palestina”

 

Israels hämndaktioner och urskillningslösa bombning, i kombination av kollektiva straffmetoder såsom restriktioner på mediciner, el och vatten, måste fördömas på det starkaste. Världen måste agera och stå enad för att stoppa det oproportionerliga våldet i Palestina. Det är oacceptabelt att en etnisk rensning sker mitt framför våra ögon, och vi står passiva!

 

Sjukhus har bombats sönder, och kroppsdelar ligger utspridda i det förlamade Gaza. Barn, kvinnor, äldre och funktionshindrade har massakrerats och ännu fler är i farozonen. Räddningstjänst, journalister och läkare har blivit måltavlor. Flera tusen liv har släckts till följd av Israels obevekliga hämndaktioner mot det belägrade Gaza. Enligt flera källor har Israel använt förbjudna bomber med vit fosfor, vilket utgör ett krigsbrott när sådana vapen används i tätbefolkade områden.

 

Vi ser med djup förtvivlan på hur Israels aggressivitet snabbt och utan like eskalerar. Israel, som den resursstarkare parten i konflikten, bär ett större ansvar, nämligen att följa folkrätten och säkra skyddet för civila under pågående konflikt. Tyvärr har det observerats allvarliga brister i efterlevnaden av dessa krav. FN:s rapportörer varnar nu för att Israel är på väg att genomföra en etnisk rensning i Gaza, Palestina.

 

Världssamfundets passiva inställning ger stöd, likställt med tyst acceptans av Israels fortsatta ockupation och hämndlystna attacker. Vi uppmanar Europa och världen att stå enade för att stoppa dessa hänsynslösa attacker och kräva ett omedelbart eldupphör!

 

Vi vill uttrycka vår medkänsla och sända våra djupaste kondoleanser till offrens familjer och vänner i denna svåra stund.

 

 

Imam Ali Islamic Center

Den 18 oktober 2023

 

----

Publicerad: 2023-10-18