Storayatolla Sheikh Saafi Golpayegani avliden

 
 
 
Imam Sadiq (frid vare med honom) sa:
"När en lärd går bort uppstår en oreparerbar spricka i islam, som ingenting kommer att fylla fram till domedagen."
 
Vi uttrycker härmed våra kondoleanser för bortgången av den framstående storayatolla Sheikh Lotfollah Safi Golpayegani, till Tidens Imam (fvmh), islams ärade lärda och alla följare av Ahl al-Bayt (fvmd) och särskilt i Skandinavien och Sverige.
 
Ayatolla Safi Golpayegani tillhandahöll stora och värdefulla tjänster till Ahl al-Bayts (fvmd) skola under sitt hedervärda och välsignade liv. Förutom att han skrev dussintals böcker om olika ämnen inom islamiska vetenskaper, utbildade och tränade han många elever och studenter. Imam Ali Islamic Center ber om Guds barmhärtighet och förlåtelse för den avlidne ayatollan, och om tålamod för hans ärade familj, elever och följare.
 
 
Stockholm, 1 februari 2022
Imam Ali Islamic Center
 
 
 
----
Publicerad: 2022-02-04