Centrets program under den heliga månaden, Ramdan

Ramadan, månaden av barmhärtighet, förlåtelse och Koranen närmar sig. Imam Ali Islamic Center i Stockholm informerar om programmet i den heliga månaden enligt följande:

 • Programmet på svenska äger rum from den 5:e tom 15:e augusti 2012 från kl: 18.30 till 20.30 i centrets bibliotek. Mer information om programmet hittar du på Ungdomsföreningens hemsida: www.al-hadi.se

 

Program på arabiska och persiska:

 • Recitation och uppläsning av en del av Koranen varje dag från 19:00 till 20:00 i Imam Ali (AS) moskén med internationell recitatör.
 • Uppläsning av Du'a al-Iftitah varje dag från 20:00 till 20:30 .
 • Föreläsning med Hojatoleslam Khadem Alzakeri på persiska och Hojatoleslam AbouZeineb Al-Emari varje dag från 20:30 till 21:30.
 • Gemensam Maghrib och Isha bön.
 • Iftar.

 

 

 

 
Några punkter angående Ramadan programmet:
 
 • Imam Hassans (AS) födelse-årsdag  kommer hållas kvällen till 15:e Ramadan.
 • Program för Qadr-nätter och  Imam Ali (AS) Martyrskaps-årsdag kommer hållas. Mer infomation under den heliga månaden.
 • Tider som anges ovan kan då vi närmar slutet av Ramadan ändras till något tidigare i enlighet med tidpunkten för Maghrib som kommer att ändras.
 • Imam Ali Islamic Center bjuder på Iftar under Ramdan.
 • Intresserade som vill vara delaktiga i Iftar kostander är välkomna att öveföra sina donationer till centrest plusgirot eller betala direkt till centrets kontor.