Debatt: Vem kallar detta för ”njutningsäktenskap”?

Detta är en debattartikel. Det är författarens / skribentens åsikter som framförs i artikeln, inte imamalicenter.se.


 

Det här skrivs inte för att försvara några korruptioner eller korrupta individer på det sätt som uppdrag granskning har presenterat mot shiaislam och -muslimer. Det är en analys av ett bland flera grova oriktigheter som finns i uppdrag granskningens reportage.

Det svenska folket vaknade onsdagen den 11:e maj och det första som de kan höra på uppdrag granskning i SVT Play är en ny sammansatt term som de aldrig tidigare hört. Katia Wagner inleder med något grovt, felaktigt och missvisande påstående ”Det kallas för njutningsäktenskap”

Har någon svensk, muslim eller icke-muslim, akademiker eller lekman hört talas om ”njutningsäktenskap”? Den som gör en enkel sökning på nätet kommer att får bekräftat att termen är myntad av just uppdrag granskning. De lyckades med denna beskrivning att jämställa tidsbestämt äktenskap med prostitution, något som hela programmet gick ut på.

Välvillig tolkat så kan detta förtal ha begåtts på grund av ett misstag, nämligen att uppdrag granskning har trott sig göra en bokstavlig översättning av mutaah (متعة). Detta trots att mutaah har två andra vanliga synonymer (موقت, منقطع) vilka mer exakt betyder tidsbestämt eller tidsbegränsad. Detta misstag visar samtidigt deras partiskhet och iver att svartmåla islam och i det här fallet shiaislam och dramatisera situationen till muslimernas nackdel.

Hade uppdrag granskning försökt vara lite opartiska skulle de innan en sådan allvarlig svartmålning ha granskat sina översättare. Med denna klandervärda och felaktiga term har de satt vatten på hatets kvarnar och banat väg för mer hets mot muslimer.

Betyder mutaah njutning i Koranen och ordböcker?

Faktum är att uppdrag granskning saknar grund för myntandet av njutningsäktenskap. Koranen och arabiska ordböcker visar att mutaah inte betyder njutning. Det arabiska ordet för njutning är letheh (لذة), en term som aldrig har varit aktuell för tidsbestämt äktenskap. Termen mutaah med denna eller andra formuleringar förekommer flera tiotals gånger i Koranen. Följande är en tabell som visar några exempel på hur termen mutaah används i koranen.

 

Mutaah betyder därmed inte sexuell njutning och är heller inte någon synonym med neutral njutning. Intressant nog beskriver Koranen aldrig nyttan eller njutning i livet efter detta med termen mutaah. I en av de ca 70 verser som mutaah används ställs den mot nyttan i det eviga livet:”O, mitt folk det världsliga livet är endast en tidsbegränsad glädje och det är det nästa[livet] som är det bestående.”(40:39).

Den tidsbegränsade nyttan ställs mot den bestående eller eviga nyttan som vi bör eftersträva och vägra att offra mot det övergående livet och dess tidsbegränsade nyttor.

Vid ett fåtal tillfällen har mutaah översatts till att njuta av livet, men i inga av dessa verser handlar detta om någon sexuell njutning.

Uppdrag granskningens grova fel

Uppdrag granskning gör två grova fel. Första felet att översätta mutaah som muslimer, lekmän och rättslärda, nämner som för att visa att äktenskapets tidsbestämdhet. Det här felet skulle ha varit mindre allvarlig om det refererade till en neutral njutning, dvs. nyttor som paret ger varandra. Det andra felet är att medvetet övertyga tittarna att njutningen här är en sexuell njutning.

Den nytta som paret ger varandra är långt över sensuell njutning och även om det endast vore det så har SVT inte rätt att radera nyttan och tala om dess frukt d.v.s. njutning. Samtidigt målar uppdrag granskning tidsbestämt äktenskap som sexhandel där kvinnan skall erbjuda ”njutning”, för det skall ju heta ”njutningsäktenskap”.

Den sensuella njutningen är endast en liten andel av dessa nyttor. Paret ger varandra kärlek, unik, sällskap, trygghet, emotionell närhet etc.

Koranen om nyttorna mellan gemåler

Koranen beskriver i korthet grunderna för alla nyttor mellan maken och makan:

Och bland Hans tecken är att Han skapade gemåler åt er av er själva, för att ni skall finna ro hos, och Han har låtit en stark kärlek och barmhärtighet uppstå mellan er. I detta ligger tecken för människor som begrundar[skapelsen].( 30:21)

Paret beskrivs som ett bo för varandra och just därför finner de ro av varandras närhet. Denna välsignelse är kärnan och drivkraften bakom parets närhet till varandra. I en annan kortare vers: ”De är en klädnad för er och ni är en klädnad för dem.” (2:187) Paret täcker varandras brister och behov. Maken och makan blir ett och är väl måna om varandra.

Ibland vill ett par lära känna varandra inför ett permanent äktenskap och genom ett tidsbestämt äktenskap kan de reglera denna förlovnings period. Det händer också att paret inte kan gifta sig permanent, på grund av ekonomiska skäl eller religiösa exempelvis att kvinnan är kristen och en konvertering behövs för permanent vigsel. Således kommer även de nyttor som paret för med sig till varandra att endast sträcka sig till den tidpunkt paret vill. Därför används denna term mutaah för att särskilja detta äktenskap från permanent äktenskap. Detta eftersom i ett permanent äktenskap, helt i enlighet med ordets betydelse, är nyttan något som är tänkt att fortgå för alltid.

Lanseringen börjar i största shiamoskén!

Uppdrag granskning går långt över rimlighetens gränser när de porträtterar några få individers maktmissbruk som en shiamuslimsk princip. Tittarens oro som borde fokusera på kvinnornas utsatthet byts ut mot en oro för Uppdrag gransknings redaktionella budget.

Ett av de listiga stegen som tas av uppdrag granskning är att medvetet lansera ”njutningsäktenskapet” i Imam Ali Center. I 04:38 säger Wagner i reportaget att ”kvinnan får oftast pengar även om det handlar om en timme”. Direkt där på och när läsarnas sinne har associerat njutning med sex visar hon sin ”fråga” till ISS ordförande Haidar Ibrahim. Närmare bestämt meddelar hon honom att ”Det heter ju också njutningsäktenskap”. Ovetande om reportagets upplägg och planet att med en sexuell innebörd mynta ”njutningsäktenskap” i Sverige accepterar han hennes översättning. Därmed lyckas uppdrag granskning få tittarna att tro att ”njutningsäktenskap” med den sexuella innebörden är något som shiamuslimer själva accepterar.

Uppdrag granskningens vilja att snedvrida bilden för att lansera tidsbestämt äktenskap som ett ”njutningsäktenskap” närmare bestämt ett sexuellt sådant är ansvarslöst och ett grovt maktmissbruk av public service.

Oavsett om uppdrag granskning har varit med- eller omedveten om de grova felsluten som de begått så har skadan tyvärr ägt rum och påhoppen mot islam och i synnerhet shiaislam är massiv. Kanderingarna är överallt i massmedian och förvärrar tyvärr muslimernas utsatthet. Vilken tänkare som helst inser att det är ansvarslöst och oprofessionellt att myntandet av ”njutningsäktenskap” kommer att spridas snabbt och utsätta shiamuslimer för stor press.

Det är ytterst förkastligt att utbildade och erfarna journalister som vet exakt hur små ändringar av ordval eller betoning kan påverka massorna, låter sig begå ett sådant stort misstag. Sexhandel är förkastligt och strider mot islams grunder, rättsliga eller etiska lagar.

 
 
Av: M. A. Malek