Efter Ashura – Heliga Zeinab (fvmh) och kvinnornas roll

Heliga Zeinab (frid vare med henne) föddes i den heliga staden Medina den 5:e Jamadi al-Awwal år 5 e.h. (627 e. Kr). Heliga Zeinab (fvmh) är känd för sin kunskap om den Heliga Koranen och hennes dygdiga liv. I hennes personlighet såg man spår ifrån de mest ärade av människor.
 
I måttfullhet och uppriktighet liknade hon sin farmor Heliga Khadija (fvmh) och från sin moder Heliga Fatima (fvmh) ärvde hon kyskhet och blygsamhet.
 
Hennes vältalighet kom ifrån hennes fader de Troendes mästare Imam Ali (fvmh), i överseende och tålamod liknade hon sin broder Imam Hassan (fvmh) och i mod och i hjärtats fridfullhet Imam Hussein (fmvh).
 
 
Damen Zeinab (fvmh) spelade en viktig roll efter tragedin i Karbala. Miniatyr av: Ali Bahreini
 
 
Heliga Zeinab (fvmh) har en avgörande roll när det kommer till bevarandet av islam. Heliga Zeinab (fvmh) och alla de kvinnor som följde med Imam Hussein (fvmh) på hans färd mot den tyranniske Yazid (må Gud förbanna honom) är grunden till detta.
 
Kvinnans stöttande och uppmuntrande roll, hennes uppfostrande roll och hennes starka kärlek till Gud och sanningen var avgörande när det kommer till vem som fick äran att vara en del av händelsen i Karbala och upprättandet av den rätta vägen. 
 
I alla dessa händelser som inträffade innan, under och efter dagen Ashura var kvinnornas roll speciellt anmärkningsvärda eftersom de demonstrerade hur man ska stå emot förtryck. De var fruar, mammor, systrar och döttrar i Imam Hussains (fvmh) läger som visade upp sin kärlek, självuppoffring, bekämpade grymhet, värdslighet och materialism. 
 
När Heliga Zeinab (fvmh) gick med bestämda steg in i Damaskus mot tyrannen Yazids (mGfh) palats kunde ingen kunde skåda att hon just genomgått en så brutal behandling när hon först sett sin familj mördas, sedan gått i förnedring genom byarna med de noblaste av mäns huvuden på spjut, tills att hon nådde staden Damaskus.
 
Heliga Zeinab (fvmh) gick med huvudet högt och den känsla som hon ingav var i linje med sanningen.
 
Sanningen var att folket hade svikit sin rättfärdiga mästare och att det som tyrannen Yazid (mGfh) gett order om aldrig ändra kommer faktumet att Ahl al-Bayt (fvmd) är de rättfärdiga kaliferna.
 
Karbala är den plats där vi finner vår kraft eftersom det symboliserar islams största uppoffring och kvinnornas roll i att vägleda mot det rätta, stödja sina män, samhället och medmänniskor i den kamp som dagligen övertar våra liv. ”Varje land är Karbala och varje dag är Ashura”.
 
Att leda mänskligheten till sanningen är en stor, tuff och ärofylld roll. Och det är tack vare de nobla kvinnorna av Karbala som vi idag kan känna miljontals hjärtan som slår för Imam Hussein (fvmh), och om Gud vill så är vi vår tids Imams (må Gud påskynda hans framträdande) sanna följare.